Treballs de pavimentació i senyalització a l'entorn de Sant Joan de Déu

A partir de dilluns i durant una setmana hi haurà incidències i talls de trànsit als diferents carrers afectats

L’Ajuntament de Manresa i ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL han comunicat que dins els treballs de les obres de millora de la mobilitat i seguretat viària entorn a l’Hospital de Sant Joan de Déu, el proper dilluns 15 de setembre s’iniciaran els treballs de pavimentac ió, de manera que:

El dilluns 15 de setembre es realitzaran els treballs de pavimentació del carrer Sant Llàtzer entre els carrers Divina Pastora i Oms i de Prat, incloent-hi la cruïlla dels carrers Sant Llàtzer amb Oms de Prat. Amb motiu d’aquests treballs el trànsit de vehicles es veurà afectat de la forma següent:

• Es tallarà al trànsit de vehicles el trams de carrer Sant Llàtzer afectat pels treballs.
• Es regularà el trànsit en “cul de sac” els trams de carrers: Oms de Prat entre carrers Sant Jaume i Sant Llàtzer; Sant Llàtzer entre carrers Sant Magí i Oms de Prat; i Ma. Aurèlia Capmany entre carrers Sant Magí i Sant Llàtzer.

A partir de dimarts 16 de setembre es realitzaran els treballs de pavimentació als carrers: Sant Joan de Déu, Divina Pasto ra (entre carrers Sant Joan de Déu i Sant Llàtzer) i Oleguer Miró (calaix d’estacionament en bateria). Amb motiu d’aquests treballs el trànsit de vehicles es veurà afectat de la forma següent:

• Es prohibirà l’estacionament dels vials afectats pels treballs.
• Es mantindrà el trànsit de vehicles en dos sentits de circulació pels carrers afectats pels treballs, habilitant-se amb senyalització provisional o bé regulant-se amb personal d’obra.
• Es realitzaran talls de trànsit puntuals amb motiu dels moviments de maquinària d’obra.
• Es mantindrà la mobilitat de vianants pels recorreguts habituals sempre i quan l’estat dels treballs així ho permetí.

A partir de dimecres 17 de setembre s’iniciaran els treballs de senyalització horitzontal dels carrers afectats pels treballs de pavimentació més els treballs d’ordenació de l’estacionament dels següents carrers: Divina Pastora ( entre carres Sant Llàtzer i Sant Maurici) Sant Maurici (entre carrers Nou de Sant Clara i Divina Pastora) i Nou de Santa Clara (entre Dr. Llatjós i Sant Joan de Déu). Amb motiu d’aquests treballs es prohibirà l’estacionament dels àmbits d’afectació.

És previst que aquests treballs durin una setmana.