Continua obert el període perquè les famílies monoparentals sol·licitin un ajut per al pagament de l’IBI

La finalitat d’aquest ajut és equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen la consideració de nombroses. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 28 de desembre.

imagen

Totes les famílies monoparentals que vulguin obtenir un ajut per al pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) encara ho poden fer fins al 28 de desembre.  La finalitat d’aquesta subvenció és el suport a les famílies monoparentals  i, a més, equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen la consideració de nombroses. El termini per presentar aquesta presentar la sol·licitud per obtenir aquest ajut va començar el 5 de novembre passat.

 

Podran sol·licitar l’ajut les famílies que tinguin la condició de família monoparental i constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual. També aquelles que visquin en règim de lloguer i puguin acreditar, mitjançant l’aportació del contracte, que assumeixen el cost de l’Impost sobre béns immobles. 

 

La quantia de l’ajuda anirà en funció de l’aplicació d’un barem segons els ingressos anuals de la família i l’ajut pot anar des del 10% al 90% de l’impost.

 

Tipus de família

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones

6 persones

7 persones o més

Ajut

Monop.

23.019,87

28.332,15

33.644,43

38.956,71

44.268,98

49.581,26

10%

Monop.

18.415,90

22.665,72

26.915,54

31.165,37

35.415,19

39.665,01

30%

Monop.

14.732,72

18.132,58

21.532,43

24.932,29

28.332,15

31.732,01

50%

Monop.

especial

11.786,17

14.506,06

17.225,95

19.945,83

22.665,72

25.385,61

70%

Monop. especial

  9.428,94

11.604,85

13.780,76

15.956,67

18.132,58

20.308,49

90%


Presentació de sol·licituds

 

Les instàncies es presentaran  al registre de l’Edifici Infants (Ctra. de Vic, 16)

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8.30 fins a 14 h.

La documentació per a fer la sol·licitud:

-Autorització a l’Ajuntament per tal que pugui fer la consulta dels seus ingressos a d’altres administracions (aquest document el facilita l’Ajuntament).

-Fotocòpia del títol vigent de família monoparental i original.

                                      

El programa d’ajudes a famílies monoparentals va ser aprovat per Resolució el dia 9 d’octubre de 2018 .

Documents relacionats

  • imagen