Tall de trànsit al carrer Sant Llàtzer pels treballs de pavimentació dins les obres a l'entorn de l'Hospital de Sant Joan de Déu

Es procedirà al tall del carril d’accés al carrer de l’Oleguer Miró des del carrer de Sant Joan de Déu de forma que l’accés a aquest carrer s’haurà de fer envoltant el barri per la Ctra. del Pont i el carrer de Josep Guitart.

L’Ajuntament de Manresa i Anthaia Xarxa Assistencial han comunicat que aquest dimarts, 16 de setembre, dins les obres de millora de la mobilitat i seguretat viària entorn a l’Hospital de Sant Joan de Déu, continuaran els treballs de pavimentació del carrer Sant Llàtzer entre els carrers Divina Pastora i Oms i de Prat, incloent-hi la cruïlla dels carrers Sant Llàtzer amb Oms de Prat.

Amb motiu d’aquests treballs el trànsit de vehicles es veurà afectat de la forma següent:

Es tallarà al trànsit de vehicles el trams de carrer Sant Llàtzer afectat pels treballs.

Es regularà el trànsit en “cul de sac” els trams de carrers:

- Oms de Prat entre carrers Sant Jaume i Sant Llàtzer

- Sant Llàtzer entre carrers  Sant Magí i Oms de Prat

- Ma. Aurèlia Capmany entre carrers Sant Magí i Sant Llàtzer

Es procedirà al tall del carril d’accés al carrer de l’Oleguer Miró des del carrer de Sant Joan de Déu de forma que l’accés a aquest carrer s’haurà de fer envoltant el barri per la Ctra. del Pont i el carrer de Josep Guitart.

Es mantindrà el carril per accedir des del carrer d’Oleguer Miró al carrer de Sant Joan de Déu de forma que no s’afectarà al transport públic.