Manresa inicia el curs escolar amb la consolidació a l'alça dels centres educatius municipals

L’Ajuntament destina 110.000 euros en ajuts per a llibres i material escolar. Més d’un 45% d’infants de 0 a 3 anys estan escolaritzats en escoles bressol. Disminueix el nombre d’alumnes al segon cicle de l’educació infantil i augmenta a la primària i a la secundària obligatòria.

imagen

Manresa ha iniciat el curs escolar 2014-2015 amb una disminució d’alumnes a tota l’etapa d’educació infantil i amb un augment d’alumnat de primària i secundària. El nombre total d’alumnes que estudiaran als centres escolars de la ciutat és similar al del curs passat. Aquestes són algunes de les principals dades del nou escolar que ha estat presentat avui pel regidor d’Ensenyament i Universitats de l’Ajuntament de Manresa, Antoni Llobet; el qual ha mostrat la seva satisfacció per un inici “que suposa la consolidació a l’alça dels centres educatius municipals”.

Llobet ha anat desgranant un a un el número de matriculacions a tots els serveis escolars educatius de Manresa, unes dades que confirmen que s’ha pogut garantir “la pervivència, la sostenibilitat i, per tant, el futur d’aquests serveis”. El regidor ha recalcat que aquesta consolidació “ha estat possible gràcies a l’esforç real de tothom, de cadascú dels professionals com també de les famílies".

El regidor d’Ensenyament ha ressaltat els efectes que ja està tenint la davallada demogràfica a la ciutat de Manresa. Així, “el nombre d’alumnes matriculats a P3 ha passat de 853 el curs passat a 766 aquest 2014-15, el que suposa una disminució del 10%”. La matrícula d’aquest nou curs escolar es va poder tancar amb 25 alumnes o menys a tots els grups de P3 de la ciutat.

Els alumnes matriculats al conjunt del 2n Cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) són 2.495. El curs passat, en aquestes mateixes dates, el nombre era de 2.630. En relació als alumnes de primària (6-12 anys), el curs actual hi ha 4.963 alumnes matriculats; el curs passat eren 4.850.

Els alumnes d’ensenyament secundari obligatori (12-16 any s) són aquest nou curs un total de 3.246 davant dels 3.207 del curs anterior. Concretament a 1r d’ESO, s’ha passat de 784 alumnes el curs passat a 816 el curs que ara comença. Aquest increment ha suposat la creació d’un grup més de 1r d’ESO a la ciutat.

Més d’un 45% d’infants de 0 a 3 anys escolaritzats en llars d’infants

La combinació de la davallada demogràfica i l’increment de places municipals de llars d’infants els darrers anys han situat a l’alça la taxa de nens i nenes de 0 a 3 anys escolaritzats. Hem passat d’un padró de 2.133 infants el curs 2010-11 als 1.715 del 2014-15 mentre la ciutat construïa i posava en funcionament la nova llar d’infants Bressolvent. Això ha possibilitat que els nens i nenes escolaritzats a les llars d’infants municipals hagin passat de representar un 11% a ser ara més d’un 15%.

El conjunt de llars d’infants públiques (les municipals més les de la Generalitat) escolaritzen ara un terç dels infants de 0 a 2 anys de la ciutat (el curs 2010-11 s’arribava al 28%). Si tenim presents els centres privats, ens trobem que més d’un 45% dels nens i nenes de la ciutat estan escolaritzats a les llars d’infants.

Llobet ha destacat aquesta dada de Manresa “ja que és una de les taxes d’escolarització més altes del país”. En aquest sentit el regidor ressaltat el treball fet des de la regidoria “per ser més flexibles i proactius i per donar resposta a la davallada demogràfica. Tot i això, cal estar amatents i cal estudiar estratègies de futur per continuar consolidant el servei”.

Consolidació a l’alça de l’alumna t als centres municipals

La matricula a l’Escola de Música Municipal i al Conservatori és, en aquests moments, de 674 alumnes, mentre que el curs passat foren 656 (increment del 2,6%). Cal tenir present que el curs 2010-11 la matrícula va ser de 576 persones, amb un increment de més d’un 17% en quatre cursos escolars.

A l’Escola d’Art es tornen a omplir les places corresponents als dos cicles formatius que s’hi ofereixen, amb 74 alumnes matriculats. Més endavant es podran tenir les dades corresponents al curs d'accés a la formació professional de grau superior i als tallers monogràfics.

110.000 euros d’ajuts per a llibres i material escolar

Per segon any consecutiu l’ ajuntament ha concedit ajuts per material escolar i llibres per a un total de 1.712alumnes. La dotació pressupostària ha estat de 110.000 euros. El curs passat es van atendre 1.841 alumnes.

Llobet ha qualificat “de molt important aquesta dotació econòmica, en la qual, per primer any, hem incorporat també l’alumnat de P3. A més, abans de començar el curs, els centres escolars ja saben quines famílies han de rebre aquest ajuts, com també les beques menjador”.

Altres novetats

Un fet molt destacat del nou curs és que l’institut Lluis de Peguera inicia la seva activitat després d’haver-se culminat la darrera fase d’obres, la corresponent a la part central de l’edifici. En el cas de l’institut de Cal Gravat aquest curs serà el darrer que funcioni amb mòduls provisionals, ja que s’espera que el curs 2015-2016 sigui el de l’estrena del nou edifici en construcció.

Per altra banda, l’escola Valldaura té un nou mòdul provisional per l’escolarització d’un nivell més (aquest curs té alumnes fins a 3r de primària). També s’ha instal·lat un mòdul a l’escola Flama per donar resposta a l’increment de grups, ja que aquest curs té dues línies fins a 5è de primària.

El curs escolar que ara comença comptarà, a Manresa, amb tres cicles de formació professional en modalitat dual. Són, concretament, el cicle de grau mitjà de Mecanització i el cicle de grau superior de Mecatrònica Industrial a l’institut Lacetània i el cicle de grau mitjà de Comerç a l’institut Guillem Catà. 

Documents relacionats

  • imagen