L'Ajuntament posa a la venda tres parcel·les edificables al carrer Alcalde Francesc Marcet, al sector de La Parada

El termini per presentar ofertes al concurs públic finalitza el 15 d’octubre.

L’Ajuntament de Manresa posa a la venda, per mitjà de concurs públic, tres parcel·les edificables per a habitatges unifamiliars, situades al carrer Alcalde Francesc Marcet, núm. 15, 17 i 25 de Manresa (sector La Parada). 

Els preus de sortida d’aquestes parcel·les, amb l’IVA inclòs, són els següents:

• Francesc Marcet, núm. 15 (39B-1): 73.044,76 EUR
• Francesc Marcet, núm. 17 (39B-2): 91.305,95 EUR
• Francesc Marcet, núm. 25 (39B-6): 73.044,76 EUR

El termini per presentar ofertes al concurs finalitza el dia 15 d’octubre de 2014.

La informació sobre les condicions de la participació en el concurs es troben a la pàgina web de l’Ajuntament www.manresa.cat, al perfil del contractant.

Les persones interessades també poden posar-se en contacte amb l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions –Unitat de Gestió Patrimonial- (Plaça Major, núm. 5, 1r. pis. Telèfon 93.878.24.66. Mail: contractacio@ajmanresa.cat