Manresa acull un espai de recerca intensiva de feina amb la previsió d’atendre 400 demandants d'ocupació a l'any

L’espai estarà ubicat al CIO (Centre d’Iniciatives per la Ocupació) de l’Ajuntament de Manresa i els seus usuaris han de tenir una ferma voluntat d’incorporar-se a un lloc de treball i amb un objectiu professional clarament definit, a més d’uns mínims coneixements informàtics i una disponibilitat horària per assistir al CIO 4 hores al dia i 2 dies a la setmana durant un mes.

imagen

El CIO (Centre d’Iniciatives per la Ocupació) de l’Ajuntament de Manresa acollirà un espai de recerca de feina que té previst atendre a 400 demandants de feina anuals. Aquest projecte, que s’ha iniciat aquest mes de març i durarà fins el dia 31 de desembre d’enguany, s’emmarca dins del programa d’ampliació de la xarxa d’espais de recerca intensiva de feina que la Generalitat ha fet a tot el territori català amb la creació de 34 nous espais, un dels quals és Manresa.

Els usuaris d’aquest servei han de tenir una ferma voluntat d’incorporar-se a un lloc de treball i amb un objectiu professional clarament definit, a més d’uns mínims coneixements informàtics i una disponibilitat horària per assistir al CIO 4 hores al dia i 2 dies a la setmana durant un mes. També es faran sessions de formació pels assistents que presentin mancances informàtiques.

La metodologia es basa en preparar a la persona demandant d’ocupació per rellançar-la a la vida activa mitjançant la posada en contacte dels usuaris de l’espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional. Per aconseguir aquest objectiu s’utilitzaran els diferents portals d’ocupació de la xarxa i s’optimitzaran les candidatures dels participants.

Els demandants enviaran la seva candidatura a totes les ofertes de feina que s’adeqüin al seu perfil professional considerant que el currículum presentat ha d’estar adaptat al lloc de treball al qual s’opta. A més, el currículum ha d’expressar aquell valor afegit del candidat en relació a les altres candidatures. Aquests aspectes i l’autonomia del participant són els eixos al voltant dels quals gira la tasca que es desenvolupa en aquests espais.

Per portar a terme aquesta tasca l’espai de recerca de feina disposarà d’ordinadors i diferents materials de consulta, com llistats d’empreses per sectors, borses de treball, ofertes laborals, etc. I seran conduits per dos orientadors que ajudaran als participants a concretar el seu objectiu professional.

Documents relacionats

  • imagen