L'Ajuntament de Manresa impulsa un programa per fomentar la contractació de joves de 18 a 30 anys a l'atur

El programa “Fem Ocupació per a Joves” és una acció regulada i finançada per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu. L’objectiu és millorar l’ocupabilitat de les persones joves i atendre les necessitats reals de les empreses. 

L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre d'Iniciatives per l'Ocupació (CIO), ha posat en marxa el programa “Fem Ocupació per Joves”, una acció regulada i finançada per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu que té com objectiu fomentar la contractació per part d'empreses de persones joves a l'atur. 

Les persones que es poden contractar han de ser joves de 18 a 30 anys i han de tenir acabs els estudis d’ESO, Batxillerat o un cicle formatiu. La contractació obligatòriament ha de ser a temps parcial, tot i que no hi ha màxim o mínim d'hores, simplement ha de ser inferior a la jornada ordinària de l'empresa. Els contractes han de ser mínim de 6 mesos. 

Mentre els joves estan contractats faran formació que estarà adaptada a les necessitats de l'empresa. Els sous dels contractes estan bonificats, amb el topall de la part proporcional del Salari Mínim Interprofessional (SMI). 
Les contractacions s'han de fer efectives abans del 15 de setembre de 2014. Si alguna empresa està interessada pot posar-se en contacte amb el CIO, telèfon 93 877 64 90 o a través del correu electrònic cio@ajmanresa.cat i fer referència al programa ““Fem Ocupació per a Joves” . 

El programa “Fem Ocupació per a Joves” 

Un dels objectius del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) és millorar l’ocupabilitat de les persones joves i atendre les necessitats reals de les empreses. 

Aquest nou programa busca un enfocament diferent a altres programes de formació i treball en alternança. Aquesta política activa d’ocupació es dissenya en funció de les necessitats reals de l’empresa i dels llocs de treball que necessiten cobrir i alhora pretén afavorir la inserció laboral de les de persones joves aturades.

La prospecció d’empreses constitueix un instrument central del programa “Fem ocupació per a joves” i té com a principal objectiu la detecció i la identificació dels sectors d’activitat potencials generadors d’ocupació, així com la definició dels perfils professionals requerits per les empreses i que no es cobreixen per manca de persones treballadores qualificades o perquè no disposen de l’acreditació de la seva qualificació professional. 

El personal prospector i el personal tutor de l’entitat promotora o associada/vinculada col·laboraran en la cerca de les persones joves en situació d’atur més adequades al perfil demanat per les empreses per oferir-les l’oportunitat de formar-se i obtenir una acreditació de la seva qualificació mentre desenvolupen un treball remunerat mitjançant un contracte laboral.