L’Ajuntament de Manresa signa convenis de col·laboració amb empreses de serveis a domicili per a les persones grans i dependents

L’acord de col·laboració s’ha fet amb les empreses Servi3 Serveis a Domicili SL, Servifamília suport a la Gent Gran, Solubages SL i Sant Andreu Salut, Fundació Privada, pel programa d’ajuts socials Xec Servei.

imagen

L’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i els responsables de les empreses Servi3 Serveis a Domicili SL, Servifamília suport a la Gent Gran, Solubages SL i Sant Andreu Salut, Fundació Privada; Eudald Redó, Marina Manzano, Xavier Pubill i Alba Oms, respectivament, han signat diferents convenis de col·laboració per a la prestació de serveis de proximitat a través del programa d’ajudes socials “Xec Servei”. Als actes de signatura ha assistit també la regidora d’Acció Social i Cooperació de l’Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària.

El programa de prestació de serveis de proximitat a Manresa mitjançant el xec servei consisteix en una subvenció concedida pels Serveis Socials de  l’Ajuntament de Manresa per reduir el preu a pagar pel consum de serveis  d’atenció domiciliària a malalts, gent gran o infants; ajudes al desplaçament de persones amb dificultats; manteniment de la llar, compra, àpats i cura de la roba; petits treballs de reparació i manteniment de l'habitatge; fisioteràpia; podologia, o logopèdia.

 

Aquest servei va dirigit a totes les persones amb dependència que poden satisfer el pagament d’un part del servei però no poden assumir-ne la totalitat i que, per aquest motiu,  necessiten algun tipus d’ajut econòmic al consum, sempre i quan compleixin els requisits establerts en el programa.

L’ajut es materialitza amb l’atorgament d’una subvenció al consum als usuaris, que es paga en forma de quantitat fixa a l’entitat subministradora escollida pel mateix usuari entre les entitats col·laboradores per a la prestació del servei.

L’empresa Servi3 Serveis a Domicili SL ofereix serveis d’atenció domiciliària a malalts i gent gran, ajudes al desplaçament de persones amb dificultats; manteniment de la  llar, compra, àpats i cura de la roba i podologia.  L’empresa Servifamília suport a la Gent Gran ofereix el servei d’atenció domiciliària. L’empresa Solubages SL realitza treball d’atenció domiciliària a malalts, ajudes al desplaçament de persones amb dificultats, i manteniment de la llar, compra, àpats i cura de la roba. Aquestes tres entitats ja han ofert aquests serveis en d’altres edicions.

L’entitat Sant Andreu Salut, que s’incorpora aquest any al programa “Xec Servei”, oferirà els serveis d’atenció personal, logopèdia, fisioteràpia i neteges a domicili.

 

S’estableixen dues modalitats de xec, de 4,5 € i 7 euros. Cada usuari en pot rebre fins a 100 xecs  anualment, i en casos excepcionals degudament acreditats 150 xecs. S’estableix un barem d’accés a aquests ajuts, segons la tarifació social, i s’estableix el màxim de renda per persona a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, aquest es determina tenint en compte els ingressos totals de la unitat de convivència .

 

El xec s’adreça prioritàriament als següents col·lectius, les circumstàncies dels quals seran degudament valorades pels serveis socials municipals:

  • Les persones majors de 65 anys que visquin soles o acompanyades d’una altra persona d’avançada edat.
  • Les persones amb una valoració de la seva discapacitat que superi el 67%.
  • Persones amb grau de dependència.
  • Famílies amb especials dificultats a causa de problemes de salut, que presentin una situació de crisi, canvi o esgotament.

 

El programa també tracta d’incentivar, a través de al col·laboració públic-privat, el desenvolupament de la responsabilitat social de les empreses prestadores de serveis de proximitat, alhora que fomentar l’ocupació en aquest sector de serveis.

 

Poden accedir a aquest servei qualsevol persona física (autònom/a) o entitat que ofereixi els següents serveis d’atenció a la llar i que estiguin prèviament homologades per l’Ajuntament. El programa preveu els mecanismes de seguiment i control, que haurà d’estar avaluat anualment per part de l’Ajuntament.

 

 L’accés al servei per part de la ciutadania és mitjançant els serveis socials municipals, serveissocials@ajmanresa.cat o tel. 938782484.

 

 

Documents relacionats

  • imagen