La Fundació CATIC aposta per continuar la promoció de la tecnologia i del sector TIC a través dels seus patrons i les empreses i entitats associades

Els patrons de la Fundació decideixen el cessament temporal de l’activitat per les pèrdues acumulades com a conseqüència de la davallada d’ingressos.

El patronat de la Fundació CATIC ha decidit que les empreses i entitats associades assumeixin les funcions de promoció de la tecnologia i del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i que aquest organisme aturi temporalment les seves activitats a causa de les pèrdues acumulades. 

Els patrons han adoptat aquesta decisió després que els intents per aconseguir la viabilitat de la Fundació, potenciant la línia de venda de serveis i cercant suport extern per mantenir la seva activitat, no hagin aconseguit els objectius esperats. Les pèrdues acumulades al darrer exercici i les perspectives de creixement negatiu per al 2012 han fet que, tot i l’esforç realitzat pel patronat i la direcció del centre, s’hagi hagut de prendre aquesta decisió del cessament temporal de l’activitat.

Tot i així, els membres del patronat han apostat per mantenir viva la marca CATIC en l’organització d’algunes activitats de promoció de les TIC. D’aquesta manera, donaran suport a les 32 empreses associades a la Fundació que també conformen el grup TIC3 per tal de continuar la tasca iniciada pel CATIC al territori: el desenvolupament de la societat de la informació, millorar la competitivitat de les empreses i la formació dels seus recursos humans mitjançant la difusió de les TIC.

Mentrestant, el patronat de la Fundació es proposa obrir un procés intern de reflexió per impulsar projectes TIC estratègics que permetin generar ocupació lligada a la societat del coneixement i que el CATIC pugui reprendre les seves activitats amb un model de negoci sostenible.

El Centre d'Aplicacions TIC de Manresa (CATIC) és una fundació privada sense ànim de lucre que va ser constituïda a Manresa el Desembre de 2006 amb la finalitat d’oferir serveis de valor a les pimes per assolir la plena incorporació d'aquestes a la societat de la informació i fer del sector TIC un dels motors estratègics per al desenvolupament empresarial del nostre país.

El Patronat de la Fundació CATIC està integrat per l’Ajuntament de Manresa, CTM, Minorisa, Bitecsa, Controlintegral, Sistemes d’Organització, Gros Montserrat, Mútua Intercomarcal i La Factoria d’Imatges.