L'Ajuntament de Manresa i la FUB creen una xarxa per a la detecció permanent de necessitats de formació en les empreses

• Compta amb la participació d’11 empreses de diferents sectors, administracions així com altres entitats relacionades amb la formació i la millora de les competències dels treballadors.

imagen

L'Ajuntament de Manresa i la FUB, amb ajuda de la Diputació de Barcelona, han executat durant aquest 2014 un programa pilot amb l'objectiu de crear una estructura de treball en xarxa per a la detecció permanent de necessitats de formació en les empreses. Hi han participat 11 empreses provinents de diferents sectors, tant de sectors emergents com tradicionals que es troben en procés de reestructuració. A més de les empreses hi han participat administracions i agents socials així com entitats relacionades amb la formació.

L’objectiu principal ha estat constituir i dinamitzar un espai estable per detectar mancances de formació en certs perfils demandats per les empreses, per tal de facilitar tant la programació de cursos de formació continua per millorar les competències dels propis treballadors, com per programar formació per a aturats. Per arribar a aquest objectiu s'ha treballat amb els responsables de formació de les empreses i per a aquells casos més concrets de les PIMEs on no existeix aquesta figura s'ha optat per desenvolupar la figura del “promotor de formació” que ha consistit en capacitar persones de l'empresa perquè esdevinguin responsables de la detecció de noves necessitats formatives. Aquesta capacitació s'ha treballat mitjançant un curs de formació específica i l'elaboració d'una guia.

Fruit del treball d'aquest primer any ja s'ha programat una acció formativa proposada per les pròpies empreses: una acció centrada en el coneixement de metodologies didàctiques, adreçada al personal intern, per tal de capacitar-lo per saber transmetre els seus coneixements als seus companys de treball o al personal de nova incorporació. A més d'aquesta acció s'han elaborat altres productes com un document de caracterització del sistema educatiu professionalitzador que resumeix quins són els diferents ensenyaments professionalitzadors (f ormació professional, formació contínua, formació ocupacional), el sistema d’acreditació de competències, el sistema de pràctiques dels estudiants a les empreses i com es pot accedir als ensenyaments.

També s'està treballant en un web que centralitzi informació sobre l'oferta formativa al Bages i que s'espera tenir operatiu abans d'acabar l’any.

Desprès de la prova pilot d'aquest any l'Ajuntament i la FUB es proposen no només consolidar aquest grup de treball sinó ampliar-lo de cara al 2015 i arribar a una trentena de participants.

Documents relacionats

  • imagen