L’estàtua de Sant Jordi llueix renovada un cop finalitzats els treballs de restauració

L’escultura de 2.30 metres d’alçada és obra de l'artista mallorquí Francesc Sitjar i es va instal·lar a la plaça de Sant Jordi el novembre del 1981.

imagen

L’escultura de Sant Jordi, que ocupa el centre de la plaça que porta el mateix nom, recupera el seu esplendor després de les tasques de rehabilitació que s’han dut a terme i que han consistit en taponar les esquerdes i fissures, netejar la brutícia, com el verdet i les taques superficials. També s’han realitzat els retocs cromàtics corresponents i s’ha restituït la part faltant (el penis).

 

L’estàtua, de 2.30 metres d’alçada i més d’una tona de pes, és feta de pedra i representa un Sant Jordi, nu, amb un drac recargolat a la base de l’escultura. És obra de l'artista mallorquí Francesc Sitjar i es va instal·lar al novembre del 1981.

 

La intervenció completa ha consistit en:

 

  • Neteja química i mecànica de la brutícia general de l’escultura amb una solució aquosa aplicada amb hisop i raspall.
  • Tractament biocida del verdet localitzat a la zona inferior de l’escultura amb solució aquosa aplicada amb hisop.
  • Eliminació química i mecànica de les restes d'adhesiu del tors mitjançant solució aquosa i bisturí.
  • Eliminació per mitjans mecànics de les restes resinoses i regalims de la zona interna de les cames i el drac amb raspalls i bisturí.
  • Consolidació i estucat d'esquerdes mitjançant l'aplicació de morter de calç aèria i pols de marbre acolorit amb pigment mineral.
  • Restitució del penis inserint una ànima d'acer inoxidable a la base adherida amb resina epoxídica i estructuració del membre amb un morter de calç hidràulica i sorra rentada amb addició de fibres de vidre per aportar major durabilitat.
  • Reparació del basament amb morter de calç hidràulica NHL 3,5 i sorra de 0.02mm.
  • Reintegració cromàtica dels estucs i restitucions amb veladures de pintura de silicat amb pigments minerals.

Documents relacionats

  • imagen