La servitització com a estratègia d’economia circular i impuls competitiu de la indústria

Lloc: FUB2. Avinguda de les Bases de Manresa, 1 de Manresa
Data: 15 de novembre 2019
Horari: de 9.00 a 13.00 hores

imagen

L’economia circular s’erigeix com una de les principals estratègies de competitivitat industrial a Europa per la present dècada. Aquest nou paradigma productiu forma part de les estratègies de desenvolupament comarcal, contemplada dins el Pla Industrial del Bages i el Pla d'Accions per al Desenvolupament Econòmic del Bages.


La servitització és una estratègia d’economia circular basada en el procés de canvi en el que les empreses passen de la venda de productes, a la venda de "sistemes producte-servei". Es tracta d'augmentar i enriquir el valor dels productes manufacturats per mitjà de serveis, podent-ne allargar la vida útil, iniciant una nova relació amb el client més sostenible, competitiu i amb major valor econòmic i ambiental.


La sessió pretén presentar eines, idees i propostes per al teixit empresarial i les associacions de polígons d’activitat econòmica de la comarca, per tal d’abordar els reptes i oportunitats que l’economia circular ens brinda.

Programa:


9.00 h Benvinguda


Núria Masgrau Fontanet, regidora delegada d’Indústria, Comerç i Activitats de l’Ajuntament de Manresa
Representant a concretar, Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona

9.10 h La servitització com a model de negoci dins l’economia circular


Servitització en el marc de l’economia circular: concepte, oportunitats i reptes
Jordi Oliver, director executiu d’Inèdit


La servitització com a model de negoci: disseny i implementació dels nous models de negoci
Marc Bernadich, responsable d’Emprenedoria de Umanresa


10.00 h Casos pràctics empresarials


Intexter: experiències internacionals de servitització en el sector tèxtil
Enric Carrera, director


Som Mobilitat: nou model de mobilitat compartida
Víctor Luna, comunicació


Axioma: solucions integrals en serveis de suport sanitari
Ignasi Canal, director de bugaderia i esterilització


Safechem: serveis integrals de neteja de superfícies metàl·liques
Iñaki Barrenechea, director de vendes

11.15 h Pausa – Cafè. Amb Busi Grup: càpsules de cafè compostables i biodegradables


11.40 h La servitització com a innovació en la compra-venda al sector públic


Consorci del Bages per la Gestió de Residus + Aiguasol: els serveis energètics. Estudi de Xarxa de Calor amb recursos renovables a Bufalvent
Oriol Gavaldà, gerent d’Aiguasol


12.20 h Eines i instruments de suport a l’economia circular


ACCIÓ: oportunitats i ajuts per a projectes d'implementació de l’economia circular a les empreses
Representant d’ACCIÓ Catalunya Central


12.45 h Cloenda


Marta Viladés i Ribera, consellera de Desenvolupament Comarcal. Consell Comarcal del Bages

Documents relacionats

  • imagen