Les famílies monoparentals obtindran de nou un ajut per al pagament de l’IBI

La finalitat d’aquest ajut és equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen la consideració de nombroses. El termini per presentar la sol·licitud ha començat avui i acabarà el 31 de desembre.

 

imagen

Les famílies monoparentals obtindran un ajut per al pagament de l’IBI. La finalitat d’aquesta subvenció és el suport a les famílies monoparentals i, a més equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen la consideració de nombroses.

 

El termini per presentar la sol·licitud per obtenir aquest ajut s’ha obert avui i finalitza el 31 de desembre de 2019.

 

Podran sol·licitar l’ajut les famílies que tinguin la condició de família monoparental i constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual. També aquelles que visquin en règim de lloguer i puguin acreditar, mitjançant l’aportació del contracte, que assumeixen el cost de l’Impost sobre béns immobles. 

La quantia de l’ajuda anirà en funció de l’aplicació d’un barem segons els ingressos anuals de la família i l’ajut pot anar des del 10% al 90% de l’impost.

 

Tipus de família

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones

6 persones

7 persones o més

Ajut

Monop.

28.153,13

34.650,00

41.146,88

47.643,75

54.140,63

60.637,50

10%

Monop.

22.522,50

27.720,00

32.917,50

38.115,00

43.312,50

48.510,00

30%

Monop.

18.018,00

22.176,00

26.334,00

30.492,00

34.650,00

38.808,00

50%

Monop. especial  

14.414,40

17.740,80

21.067,20

24.393,60

27.720,00

31.046,40

70%

Monop. especial

 11.531,52

14.192,64

16.853,76

19.514,88

22.176,00

24.837,12

90%

 

Presentació de sol·licituds

 

Les instàncies es presentaran al registre de l’Edifici Infants (Ctra. de Vic, 16).

L’horari d’atenció serà de dilluns a divendres de 8.30 fins a 14 h.

 

La documentació per a fer la sol·licitud:

 

-          Autorització a l’Ajuntament per tal de què pugui fer la consulta dels seus ingressos a d’altres administracions (aquest document el facilita l’Ajuntament)

 

-          Fotocòpia del títol vigent de família monoparental i original.

 

-          En cas de llogaters,  cal portar el contracte de lloguer que acrediti que el sol.licitant estar pagant l’IBI, i  tots els rebuts pagats dels lloguers.

El programa d’ajudes a famílies monoparentals va ser aprovat per Resolució el dia 24 d’octubre de 2019.

Documents relacionats

  • imagen
  • imagen