L’Ajuntament inicia els treballs d’instal·lació d’una àrea de joc infantil al Pati del Casino

Es tracta d’un dels projectes guanyadors del Pressupost Participatiu 2018 que, amb el títol “Vine a jugar al Pati del Casino”,  proposava la creació d’un parc infantil, destinat a infants de 0 a 12 anys.


imagen

L’Ajuntament de Manresa ha començat els treballs per a la instal·lació d’una àrea de joc infantil al pati del Casino. Es tracta d’un dels projectes guanyadors del Pressupost Participatiu 2018 que amb el títol “Vine a jugar al Pati del Casino” proposava la creació d’un parc infantil, destinat a infants de 0 a 12 anys, amb una localització de jocs alternatius als de les altres àrees de joc de la ciutat. La proposta va ser plantejada per Cèlia Figuls i Eduard Brunet.

L’actuació preveu la instal·lació d’una àrea de joc infantil de 193,10 m2 i consisteix en unes estructures de fusta que combinen una gran nombre d’activitats, la qual cosa ha de permetre diferents tipus de reptes als infants. També preveu la instal·lació de tres cadires en l’interior del mateix recinte del joc infantil.

Els treballs, que tenen una durada prevista de tres setmanes i un pressupost global de 49.905,15 Euros, inclouen el desplaçament de la xarxa d’enllumenat existent de manera que el seu traçat no resti a l’interior de l’àrea de jocs, i la instal·lació d’un nou punt d’enllumenat per assolir la il·luminació correcta dels jocs infantils.

L’àrea de joc infantil s’ubica a la part situada més al nord-est de la parcel·la del Casino, un emplaçament amb un arbrat proper plenament consolidat, la qual cosa atorga a l’espai unes característiques ambientals molt adequades per al joc infantil i, alhora, permet mantenir lliure la part central de la parcel·la per tal de no incidir negativament en les possibilitats de l’espai com a contenidor de manifestacions culturals de caràcter esporàdic.

Documents relacionats

  • imagen