Un entorn virtual facilitarà formació i acompanyament al personal d'atenció a la gent gran a la Catalunya central

  • La iniciativa és una comunitat virtual de pràctica d’atenció a la gent gran i ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Unió Consorci Formació, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, la Fundació Sant Andreu Salut, la Fundació Universitària del Bages – UManresa, l’Ajuntament de Manresa, la Regió Sanitària Catalunya Central -CatSalut-, SAP Bages-Berguedà-Solsonès (que inclou el Moianès) de l’Institut Català de la Salut, Consell Comarcal del Bages i el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
  • Una plataforma online permetrà oferir capacitació bàsica al personal de nova incorporació a les residències i recursos al conjunt del personal que treballa en l’atenció a la gent gran.
imagen

Les residències de gent gran de la Catalunya Central podran oferir formació tant als seus professionals com al personal que incorporin de nou per atendre les necessitats derivades de l'actual pandèmia per COVID-19. Es tracta d’un entorn virtual promogut per la Unió Consorci Formació, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, la Fundació Sant Andreu Salut, la Fundació Universitària del Bages – UManresa, l’Ajuntament de Manresa, la Regió Sanitària Catalunya Central –CatSalut-, el SAP Bages-Berguedà-Solsonès (que inclou el Moianès) de l’Institut Català de la Salut, el Consell Comarcal del Bages i el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

 

La iniciativa s’ha batejat com a comunitat virtual de pràctica d’atenció a la gent gran i permet compartir coneixement, experiències, materials didàctics i formatius, protocols i procediments per tal que el personal d’atenció de les residències geriàtriques pugui dur a terme la seva feina de manera més eficient i segura tant per a ell mateix com per a les persones que atén. El mateix entorn també és un espai de comunicació i intercanvi que permet posar en comú necessitats i interessos per donar-hi resposta de manera col·laborativa i participativa.

 

L’accés dels treballadors a la formació i recursos que incorpora aquesta plataforma es farà a través de claus d’accés que els proporcionaran les institucions en les quals presten servei i no suposarà cap cost ni per a les persones en formació ni per a les seves empreses. Per tal d’assegurar que el màxim de centres poden posar-la a disposició del seu personal, el grup promotor oferirà als diferents ajuntaments de les comarques centrals de Catalunya la possibilitat de sumar-s'hi.

 

Els continguts formatius s’estructuren en diferents blocs. El primer s’adreça a oferir eines per donar resposta a les necessitats específiques generades pel COVID-19 en matèria de seguretat, d’organització i processos per a la prevenció i protocols d’actuació dels professionals. El segon està específicament pensat per a persones que s’incorporen de nou a una residència per tal d’introduir-les en els conceptes bàsics, pautes d’actuació en matèria d’higiene i seguretat i prevenció de riscos laborals. Finalment, s’inclou un tercer bloc sobre tècniques vinculades al treball en residències de gent gran: mobilització de malalts, primers auxilis en l’àmbit sanitari, manipulació d’aliments i seguretat alimentària, comunicació amb la persona atesa o gestió de les emocions, entre altres.

 

La comunitat virtual de pràctica es planteja com un entorn en evolució a la qual es podran afegir noves funcionalitats i recursos en funció de les necessitats detectades. La implicació directa de totes les institucions permetrà impulsar la formació i el desenvolupament professional necessari, tant per als treballadors que s'incorporen de nou com per a les que ja estan activament atenent i cuidant persones que viuen a residències o domicilis en el context de la pandèmia per COVID-19.

Documents relacionats

  • imagen