Ordre del dia de la Junta de Govern Pública telemàtica de l'Ajuntament de Manresa del 28 d'abril de 2020

La sessió tindrà lloc demà dimarts, a 2/4 d'1 del migdia, i es podrà seguir per Internet a través d'aquest enllaç

imagen

Us comuniquem que per resolució del dia 24 d’abril de 2020, l’alcalde ha convocat sessió ordinària amb caràcter telemàtic de la Junta de Govern Local núm. 14 que tindrà lloc el dia 28 d’abril de 2020, a les 12.30 h, en primera convocatòria i amb caràcter públic.

 

La sessió es podrà seguir per Internet a través d'aquest enllaç

 

Motivació del caràcter telemàtic de la sessió

 

La Disposició Addicional Tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març de la Generalitat de Catalunya, ha donat resposta a la demanda plantejada per molts ens locals de poder celebrar a distància les reunions dels seus òrgans de govern, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, declara en el seu art. 1 l'estat d'alarma per tal d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19.

 

La vigència de l'estat d'alarma tenia un duració inicial de 15 dies que va ser prorrogada per Reial Decret 476/2020, de 27 de març, i prorrogada de nou pel Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, que l'estén fins  a les 00:00 hores del dia 26 d'abril de 2020.

 

En data 22 d’abril el Congrés va validar la tercera pròrroga de l’estat d’alarma. La mesura d’excepció per contenir el coronavirus es mantindrà almenys fins al 10 de maig.

 

Es dona, doncs, clarament el supòsit de fet que permet la sessió telemàtica de la Junta de Govern Local amb caràcter públic.

 

La sessió es desenvoluparà d’acord amb el següent

 

Ordre del dia

 

1. Aprovació acta anterior

 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 10, que va tenir lloc el dia 25 de febrer de 2020.

 

2. Àrea de Serveis Generals

 

2.1. Regidoria d’Hisenda

 

2.1.1. Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50%, 60% i 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

2.1.2. Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB-141/2019).

 

2.1.3. Aprovació de la desestimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB-39/2019).


2.2. Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

 

2.2.1. Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-111/2019).

 

2.2.2. Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-126/2019)

 

2.2.3. Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-222/2019)

 

2.2.4. Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-224/2019)

 

2.2.5. Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-60/2020)

 

2.2.6. Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-64/2020)

 

2.2.7. Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-68/2020)

 

3. Àrea de Drets i Serveis a les Persones

 

3.1. Regidoria delegada de Ciutat Saludable

 

3.1.1. Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per conduir un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/63).

 

3.1.2. Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per l’abandonament d’una gossa potencialment perillosa. (SPU.SAN 2019/65).

 

3.1.3. Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per haver transmès un gos potencialment perillós a una persona que no disposa de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/66).

 

3.1.4. Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per haver transmès un gos potencialment perillós a una persona que no disposa de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/67).

 

3.1.5. Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per haver transmès un gos potencialment perillós a una persona que no disposa de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/68).

 

3.1.6. Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2020/26).

 

3.1.7. Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per conduir un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2020/27).

 

3.1.8. Aprovar, si escau, incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2020/28).

 

4. Assumptes sobrevinguts

 

5. Precs, preguntes i interpel·lacions

Documents relacionats

  • imagen