El Ple Municipal aprova els pressupostos del 2014 amb els vots favorables de CiU i l'abstenció de PSC, ERC i PP

L'Ajuntament de Manresa aprova un pressupost de 77.535.459 euros, un 1.38% inferior que l’any 2013.

El ple municipal de l’Ajuntament de Manresa ha aprovat avui el pressupost del 2014, de 77.535.459 euros, l’1,38% per sota dels 78.621.656 euros del 2013. Els comptes municipals han estats aprovats amb els 11 vots favorables de CiU, les abstencions de PSC, ERC i PP, i els vots en contra de Plataforma per Catalunya i la CUP. 

Els pressupostos del 2014 s’han aprovat amb la incorporació de vuit esmenes proposades pels grups municipals de PSC, ERD i PP, les quals han estat aprovades.

A petició del PSC s’ha aprovat la incorporació al pressupost d’augment de 50.000 euros de la dotació destinada a ajudes econòmiques per a les plusvàlues a les persones amb problemes hipotecaris. També s’ha aprovat augmentar en 20.000 euros la dotació adreçada als Consells de Districte. La tercera de les propostes aprovades a petició del grup socialista ha estat l’augment de 20.000 euros destinats a la rehabilitació d’habitatges per a destinar-los a lloguer social. 

Les esmenes aprovades a petició del grup municipal d’ERC ha estat un augment de 10.000 euros per a una partida destinada a cobrir l’atenció a la mediació i l’acollida, i una aportació de 15.000 euros per les activitats de la Casa de la Música. 

Pel que fa a les esmenes del PP, s’han aprovat l’esmena de 20.000 euros per a la rehabilitació d’habitatges socials –aquesta esmena era coincident amb la realitzada i aprovada pel PSC-. També s’ha aprovat incrementar en 20.000 euros adreçades al projecte de Manresa 2022. Així mateix s’ha aprovat una esmena per augmentar en 35.000 euros per atorgar microcrèdits per a emprenedors. 

El ple aprova dues proposicions del PSC i ERC 

A més a més de l’aprovació d’aquestes vuit esmenes que han estat incorporades al pressupost del 2014, el Ple Municipal ha aprovat dues proposicions presentades pel PSC i per ERC. 

A petició del PSC, el govern municipal es compromet a realitzar les modificacions de crèdit necessàries per a incrementar les partides d’atenció socials bàsica, si aquestes queden exhaurides abans de finalitzar el 2014. Aquesta proposició es va aprovar amb els vot favorable de tots dels grups CiU, PSC, ERC, PP i CUP i l’abstenció de Plataforma per Catalunya. 

A petició d’ERC, l’Ajuntament de Manresa es compromet a garantir el ple funcionament dels serveis de mediació municipal “Enllaç” i “Agent d’acollida”, i el seu funcionament en el Pressupost de 2014, de forma que si es redueix la subvenció per part de les administracions públiques, l’Ajuntament suplementarà el finançament amb l’aportació de fons propis a dotar-los, com a mínim, de la mateixa quantitat que en l’exercici anterior. Aquesta proposició s’ha aprovat amb el vot favorable dels grups CIU, PSC, ERC, PP i CUP i el vot en contra de Plataforma per Catalunya.