L’Ajuntament de Manresa força que l’empresa concessionària de la zona blava retiri l’ERTO i es comprometi a complementar fins al 100% els salaris pendents a la plantilla

Després que el govern municipal tingués constància, la setmana passada, que Estacionamientos y Servicios (EYSA) havia presentat un ERTO el 16 de març passat, s’han realitzat gestions amb l’empresa per exigir-li una solució a la situació creada, la restitució de la situació laboral del personal i el cobrament íntegre dels sous. Finalment, ahir EYSA va comunicar als treballadors la retirada de l’ERTO i s’ha compromès amb l’Ajuntament a completar fins al 100% dels salaris pendents, de manera que el personal percebrà la mateixa quantitat que si no s’hagués aplicat l’expedient. 

imagen

El govern de l’Ajuntament de Manresa va exigir solucions immediates a l’empresa Estacionamientos y Servicios (EYSA), concessionària del servei d’aparcament en superfície (zona blava), després que la setmana passada tingués coneixement que feia més d’un mes que havia presentat un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) que afectava els seus treballadors a Manresa. Les converses han donat com a resultat que l’empresa va formalitzar ahir la retirada de l’ERTO i ha comunicat a l’Ajuntament que està en disposició de completar el salari a tots els treballadors afectats, fins al 100% del que haurien obtingut si no s'hagués aplicat l’expedient.

 

L’equip de govern municipal va manifestar la seva sorpresa en tenir coneixement de l’ERTO, dijous passat, tenint en compte que, malgrat la suspensió del servei d’aparcament en superfície amb motiu de la pandèmia del coronavirus, el consistori s’havia compromès amb l’empresa a dur a terme les compensacions econòmiques pertinents, incloent les despeses de personal.  

Per aquest motiu, immediatament el govern municipal va iniciar les  gestions pertinents per assegurar que el personal de l’empresa que presta serveis municipals no es veiés afectat per la situació. Finalment, ahir l’empresa va retirar l’ERTO i els treballadors recuperaran el salari no percebut, ja que EYSA es compromet a complementar-los la part de sou que percebran de l’estat, fins al 100%.

 

L’equip de govern lamenta la situació d’angoixa i incertesa que ha patit la plantilla d’EYSA a Manresa les darreres setmanes i, sobretot, que l’aplicació d’aquest ERTO hagi impedit que el personal cobrés la nòmina del mes passat, però celebra la resolució satisfactòria de la situació. Així mateix, es compromet a vetllar perquè l’empresa efectivament compleixi el que ha anunciat i el personal recuperi els salaris no  percebuts.

Documents relacionats

  • imagen