L'alcalde de Manresa publica un ban per demanar prudència i responsabilitat davant de l'entrada en la fase 1 del desconfinament

BAN

 

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa,


FAIG SABER:

 

Que davant la persistència de la situació epidemiològica derivada del coronavirus Covid-19 (SARS-CoV-2) i de les mesures adoptades pels governs de la Generalitat i de l’Estat per fer front a la crisi sanitària generada per la malaltia -amb les successives pròrrogues de l’estat d’alarma ara vigent fins les 00.00 hores del 24 de maig- l’Ajuntament de Manresa ha adoptat diverses disposicions per tal d’evitar-ne la propagació entre la població de la nostra ciutat, que s’han fet públiques en tres Bans d’alcaldia signats els dies 16 i 25 de març i 8 d’abril de 2020.

 

Davant de l’entrada efectiva de la nostra ciutat en la Fase 1 del pla de desescalada, aquest dilluns dia 18 de maig, i amb la voluntat de fer la màxima difusió de les noves mesures que seran d’aplicació al llarg d’aquesta fase per a les ciutadanes i ciutadans de Manresa i, alhora, de mantenir la màxima vigilància sobre el compliment d’aquestes mesures i reforçar la seva eficàcia en la lluita contra la malaltia,

 

DISPOSO:

 

- Demanar a la ciutadania que respecti degudament les normes previstes en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Així com les modificacions puntuals que preveu l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

 

La normativa per a aquesta fase 1, preveu, entre d’altres consideracions:

  • La reobertura dels establiments comercials i locals tancats al públic per l’estat d’alarma que no superin els 400 m2, o més grans però amb l’espai limitat a aquesta mateixa superfície, sense cita prèvia i amb un terç de l’aforament. També podran obrir amb cita prèvia els concessionaris d’automoció, els centres de jardineria i vivers de plantes, i les estacions d’ITV, independentment de la superfície que ocupin.
  • La reobertura de terrasses de bars i restaurants amb la meitat de les taules que tenien autoritzades, amb una separació mínima de 2 metres, i per a grups de 10 persones com a màxim. En cap cas està permès el consum dins dels locals.
  • La flexibilització de diferents mesures socials, amb limitacions concretes, com  ara permetre fer trobades de fins a 10 persones, a casa i a l’espai públic, mantenint 2 metres de distància excepte en el cas que siguin persones que convisquin juntes.
  • La mobilitat general dins la regió sanitària de la Catalunya Central per les activitats autoritzades, tot i que es recomana reduir-la a tot allò que sigui imprescindible.
  • La represa de vetlles, enterraments i actes de culte amb restriccions. Als enterraments, es permet l’entrada al cementiri a un màxim de quinze persones a més a més de l’oficiant del comiat.
  • El retorn progressiu a l’activitat física d’esportistes professionals i federats.
  • El manteniment de les recomanacions, a empreses i treballadors, de teletreball i de mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral.

 

- Reclamar als establiments i locals oberts al públic el compliment estricte de les mesures d’higiene exigibles, tant pel que fa a la clientela com als seus treballadors i treballadores, així com dels límits establerts pel que fa a l’aforament. Així mateix, demanar als clients i clientes d’aquests establiments que adoptin les mesures de seguretat i higiene recomanades i respectin en tot moment les indicacions dels establiments per evitar aglomeracions i situacions que puguin propiciar el contagi de la malaltia.

 

- Establir que els serveis d'inspecció municipals i la Policia Local, en l’àmbit de les seves competències, vetllaran pel compliment de les mesures recollides en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

 

- Recomanar a tota la població l’ús de mascaretes sempre que es pugui als espais públics i, sobretot, en espais tancats, i recordar que al transport públic el seu ús ja és obligatori. Els especialistes adverteixen que no és recomanable que els infants de 0 a 3 anys facin servir mascaretes.

 

- Instar la ciutadania de Manresa a complir les limitacions de les franges horàries per realitzar les seves activitats en les condicions fixades, i a respectar escrupolosament les restriccions establertes per les autoritats per evitar possibles contagis. Sempre seguint les recomanacions de reduir al màxim el contacte amb altres persones, mantenint una distància mínima de dos metres, i complint les mesures d’higiene personal, a casa i a la feina, rentant-se sovint les mans.

 

- Agrair als manresans i manresanes el seu comportament molt majoritàriament exemplar durant aquestes setmanes complicades de confinament que ha propiciat el pas a la fase 1 del pla de desescalada, i demanar a tots i a totes que mantinguem aquesta actitud ferma i compromesa que ens ha permès arribar fins aquí per poder continuar avançant progressivament cap a un cert nivell de normalitat.

 

El que es publica per a general coneixement,

 

Manresa, 18 de maig de 2020

 

L’alcalde