Els Plans de Desenvolupament Comunitari dels barris del Xup i la Balconada inicien una nova etapa

Els Plans de Desenvolupament Comunitari del Xup i La Balconada van celebrar els dies 7 i 14 d’octubre dues Taules d’Entitats i Serveis.

imagen

Els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) del Xup i La Balconada van celebrar els dies 7 i 14 d’octubre, respectivament, dues Taules d’Entitats i Serveis dels dos barris manresans i dins de les accions i projectes que integren els dos PDC. Amb aquesta actuació és fa visible una nova etapa en la gestió d’aquests projectes d’acció comunitària.

Fins al març del 2014 l’execució dels PDC del Xup i la Balconada anava a càrrec de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC), que rebia una subvenció del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per al seu desenvolupament. La FAVIBC va desistir en la gestió i la Generalitat va comunicar a l’Ajuntament de Manresa aquesta circumstància i va advertir de la possibilitat que la ciutat perdés aquest recurs.

L’Ajuntament de Manresa, conscient de la importància que té el treball comunitari impulsat des dels PDC a la ciutat, va presentar dos nous projectes amb la voluntat de poder assumir la gestió d’aquest dos plans. A l’agost del 2014, la Generalitat va atorgar una subvenció a l’Ajuntament a fi i efecte de poder desenvolupar els dos PDC. Posteriorment, l’Ajuntament va encarregar l’execució d’aquests nous projectes a l’Arada Creativitat Social, entitat de caràcter social i amb experiència en la promoció de territoris i barris a través de la comunitat.

Taules d’Entitats i Serveis al Xup i la Balconada

Els tècnics comunitaris dels Plans de Desenvolupament han celebrat reunions als dos barris, unes trobades en les quals s’han exposat als representants de les entitats i serveis un resum de la diagnosi realitzada de la realitat de cada barri agrupada per temes: entitats, infància, joventut, ocupació, formació, comunitat, gent gran, dones, família, nouvinguts... En cada un d’aquests àmbits es van visualitzar els diferents recursos, serveis i entitats que actualment intervenen.

Posteriorment, des de PDC es van consensuar les propostes de projectes que podien donar resposta a les necessitats detectades a cada barri.

Tot seguit, va arribar la part més importat de les trobades, ja que es va donar la paraula a les entitats i serveis dels dos barris, a l’objecte de que poguessin opinar sobre els projectes proposats des dels PDC i alhora es trobessin fórmules de col·laboració entre les pròpies entitats.

A la reunió celebrada al Xup, hi van assistir els representants de 8 entitats i serveis del barri, els quals van valorar que el col·lectiu on caldria una intervenció més global és la gent jove. En aquesta línea el Pla de Desenvolupament Comunitari, amb la col·laboració amb el Centre Cívic, ha engegat un projecte dirigit al jovent que consisteix en uns taller de música de percussió “Batukada del Xup”, que permet descobrir el valor del treball en equip, del respecte i de l’empatia, per a un col·lectiu amb poca o nul·la oferta de programació d’activitats.

Per la seva banda, a la reunió de la Taula d’Entitats i Serveis de la Balconada hi van assistir representants de 10 entitats i serveis i també veïns a títol individual. La Taula va detectar que el col·lectiu més vulnerable dins del barri és el de les persones en situació d’atur. Per aquesta raó, des de la Balconada i en col·laboració amb entitats del territori, es vol desenvolupar uns Tallers d’Economia social i Emprenedoria.

De moment però, el Pla de Desenvolupament de la Balconada ja s’ha engegat un altre projecte, “La recuperació de la memòria històrica del ba rri: Som de la Balco!” que està tenint molt bona acollida. Els propis veïns s’implicaran en la recerca de memòria oral de la seva gent més gran, a través d’històries de vida.

Altres serveis oferts pels Plans de Desenvolupament Comunitari

Des dels PDC del Xup i la Balconada s’ofereixen a entitats i grups de barri altres serveis com són l’assessorament i suport en la creació de projectes socials; el suport en la recerca de finançament; l’acompanyament en la posada en funcionament de l’entitat; el suport en l’actualització de la documentació de les entitats; la promoció del treball en xarxa ...

Al costat d’aquest serveis permanents ,els PDC desenvolupen els projectes adaptats a la realitat de cada un dels dos barris però amb unes línees d’intervenció comuns que es c oncreten en la recuperació de la memòria dels barris, l’emprenedoria social i l’economia social, les activitats de dinamització per a gent jove i la difusió de la informació d’activitats que es promouen des dels dos barris.

Els PDC de gestió municipal

A la ciutat, actualment hi ha altres dos Plans de Desenvolupament Comunitari que es gestionen des de l’Ajuntament de Manresa. El PDC de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM), que és un projecte ideat i desenvolupat per la mateixa FAVM i es realitza en 13 barris manresans i el Pla de desenvolupament Comunitari del Barri de Les Escodines, projecte que neix i desenvolupa la pròpia associació. 

Documents relacionats

  • imagen