L'Arxiu Comarcal del Bages reobre la consulta pública presencial

Per tal de complir les directrius establertes durant l’etapa de desconfinament, s’estableix el servei de consulta amb cita prèvia, mitjançant el telèfon  93 873 65 25.

imagen

L'Arxiu Comarcal del Bages (ACBG) ha reobert la consulta pública presencial. Per tal de complir les directrius establertes durant l’etapa de desconfinament, s’estableix el servei de consulta amb cita prèvia, mitjançant el telèfon  93 873 65 25.

Els/les usuaris/es hauran de comunicar amb un mínim 24 hores d’antelació, la sol·licitud d’accés a consulta presencial, tot indicant el nom, la data, l'hora i la durada aproximada de la mateixa. Igualment, per facilitar-ne la preparació i mentre li sigui possible, hauran de fer constar la documentació que es vol consultar.


L’ACBG respondrà tot indicant el dia i l’hora que es podrà realitzar.


Aspectes importants:

 • L’horari d’obertura serà de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

 • L’aforament, de la sala de consulta, és d’un màxim de 4 persones.

 • Els/les usuaris/es hauran de fer la seva sol·licitud prèviament i l’ACBG la servirà el dia i l’hora acordada. Si els documents sol·licitats estan en quarantena, l’ACBG l’informarà i l’indicarà quan estaran disponibles.

 • Els/les usuaris/es hauran de seguir les recomanacions de seguretat i salut.

 • Els/les usuaris/es accediran a l’ACBG obligatòriament amb mascareta.

 • L’ACBG facilitarà gel hidroalcohòlic i guants d’un sol ús que s’utilitzaran durant la seva estada.

 • Cal mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres entre les persones que fan ús de la sala de consulta.

 • Les consultes presencials sempre seran individuals. No és permesa la consulta d’un mateix document per part de dues o més persones alhora.

 • Els/les usuaris/es han de portar els seus propis estris d’escriptura, en cap cas es compartiran amb les altres persones.

 • Els/les usuaris/es no podran utilitzar els ordinadors o d’altres equipaments de sala de consulta. Han de fer ús dels seus ordinadors personals.

 • Els/les usuaris/es netejaran els guants amb gel desinfectant, cada cop que surtin de la sala de consulta (períodes de descans, lavabo, etc.)

 

Documents relacionats

 • imagen