El Pacte de Ciutat per la promoció econòmica i la cohesió social a Manresa fa balanç coincidint amb el seu primer any

L’alcalde Valentí Junyent obre l’acte de presentació de les primeres accions relacionades amb el Pactev que ha tingut lloc aquest vespre al Casal de les Escodines davant una quarantena de persones, entre les quals hi havia diversos regidors, representants de les entitats signatàries i també de les que s’hi ha adherit posteriorment a la signatura. 

imagen

L’Alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha obert l’acte de presentació de les primeres mesures adoptades en el marc del "Pacte de Ciutat per la promoció econòmica i la cohesió social a Manresa", que ha tingut lloc aquest vespre al Casal de les Escodines davant una quarantena de persones, entre les quals hi havia diversos regidors, representants de les entitats i organitzacions signatàries del Pacte i també d’una dotzena d’entitats que s’hi ha adherit posteriorment a la signatura, que es va fer el 25 de març de 2013. 

Valentí Junyent ha destacat la importància que té per a la ciutat disposar d’una eina com el Pacte de Ciutat que permet que a les institucions, organitzacions i entitats de Manresa treballar conjuntament per aconseguir uns objectius comuns: bàsicament adoptar mesures que permetin millorar la situació econòmica i fer front a les necessitats socials creixents derivades de la difícil situació econòmica actual. 

Posteriorment, el gerent de l’Ajuntament de Manresa, Francesc de Puig, ha fet un repàs de les actuacions realitzades durant aquest primer any del Pacte en cada un dels cinc àmbits en què es divideix: ocupació, formació, desenvolupament econòmic i emprenedoria, integració o cohesió social i infraestructures. 

En l’apartat d’ocupació, s’han explicat els resultats de les accions relacionades amb l’atenció als demandants de feina per oferir-los informació del mercat de treball local i acompanyar-los en la recerca de feina o en l’autoocupació, la dotació d’un fons econòmic municipal extraordinari amb aportacions d’altres administracions i d’altres agents per fomentar plans d’ocupació, i les gestions realitzades per a la descentralització del Tribunal Laboral de Catalunya. 

En l’àmbit de la formació, s’han detallat les accions encaminades a mantenir una oferta de cursos i programes formatius (cursos de formació ocupacional, programa joves per l’ocupació, ...), potenciar el campus universitari de Manresa i la difusió i potenciació de l’alternativa emprenedora entre els estudiants universitaris, per connectar la Universitat amb el món empresarial. 

Pel que fa al desenvolupament econòmic i l’emprenedoria, s’han destacat les actuacions encaminades a finalitzar el Parc Tecnològic de la Catalunya Central, amb el trasllat del CTM i l’ocupació de l’Edifici Impuls; el programa de microcrèdits per ajudar a la creació o la modernització d’empreses i també els plans de bonificacions fiscals per a diversos tipus d’activitats econòmiques. 

Els programes de voluntariat impulsats pels serveis socials municipals com Regala Temps, Temps d’Or o Entre tothom, també han estat elements importants en el balanç de l’apartat dedicat a la integració i la cohesió social, juntament amb altres actuacions com la garantia dels increments que siguin necessaris en la dotació pressupostària dels serveis socials bàsics per atendre necessitats alimentàries , escolars o d’habitatge, entre d’altres. I també el desplegament d’un model de participació ciutadana basat en la proximitat, la transparència, el contingut, la flexibilitat i el diàleg. 

Per últim, en l’àmbit de les infraestructures, en l’avaluació de l’estat de desenvolupament de la fibra òptica i unificació de la seva gestió i la ‘mapificació’ de les infraestructures tecnològiques, el desplegament del projecte ‘Smart City’ i la millora de la senyalització al Centre Històric i dels accessos a Manresa des dels principals eixos viaris. 

En acabar aquest balanç del primer any de vigència, els coordinadors del projecte Manresa 2022, Jordi Rodó i Josep Huguet, han exposat també als assistents les línies bàsiques de les actuacions previstes –emmarcades en l’àmbit de desenvolupament econòmic i l’emprenedoria del Pacte de Ciutat-de cara a que Manresa pugui treure el màxim profit possible de la commemoració dels 500 anys de l’estada de Sant Ignasi a Manresa, el 1522. 

Signatura solemne al Saló de Sessions 

El Pacte de Ciutat per la promoció econòmica i la cohesió social a Manresa el van subscriure el 25 de març de 2013 l’alcalde Valentí Junyent, en nom de l'Ajuntament de Manresa; els representants municipals de CiU, PSC, ERC i PP; la Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya Central, la Federació Empresarial de la Catalunya Central, CCOO i UGT. 

L’acte de signatura, que va tenir lloc en un acte solemne al Saló de Sessions, suposava l’adhesió i la conformitat dels signants amb aquest Pacte de Ciutat que té l’objectiu d’establir línies de col·laboració i actuacions conjuntes, en àmbits diversos, dirigides a reactivar l’activitat econòmica per generar ocupació a Manresa i preservar els nivells bàsics de protecció social a la nostra ciutat. 

Des d'aleshores fins avui han estat una quarentena les entitats que s'hi han adherit i que també han subscrit els termes del Pacte.

Documents relacionats

  • imagen