L'Ajuntament convoca proves selectives per cobrir una plaça d’enginyer/a i la creació d’una borsa de treball

Les bases de la convocatòria es poden consultar a la l’adreça www.manresa.cat/web/oposicions/TEM

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 de juliol

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives, mitjançant concurs-oposició, per a la cobertura interina, en règim de funcionari/a, de la plaça vacant en la plantilla de personal funcionari de tècnic/a de grau mitjà enginyer/a per als Serveis de Territori, i creació d’una borsa de treball. El termini presentació de sol·licituds finalitza el 2 de juliol.

El termini de vigència de la borsa que en resulti serà de dos anys des de la finalització del procés selectiu, entès a partir de la data en què es publiquin els resultats finals. No obstant, la present borsa restarà vigent fins que se n’aprovi una de nova que la substitueixi.

Les persones que optin a aquestes places hauran d’estar en possessió d’una graduació en enginyeria o equivalent que faculti per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.

Per a més informació del lloc de treball i presentació de sol·licituds, es pot consultar la pàgina web municipal al següent enllaç: www.manresa.cat/web/oposicions/TEM

 

 

Documents relacionats

  • imagen