L’equip de professionals del servei d’ocupació de Manresa es formen en diversitat sexual i de gènere en l’àmbit laboral

La formació s’organitza des del SAI LGTBI de Manresa amb la col·laboració del CIO

imagen

Aquest dimarts 29 de setembre s’inicia una formació dirigida a les persones professionals tècniques de l’Ajuntament de Manresa que treballen al servei d’ocupació (CIO) de la ciutat. Es portarà a terme en tres sessions (29 de setembre, 8 d’octubre i 15 d’octubre) de forma on-line i amb una durada total de 9 hores.

La formació anirà a càrrec del professional Miquel Missé, sociòleg, escriptor i activista per la defensa dels drets de les persones trans.

Els continguts es dividiran en dos grans blocs. El primer estarà centrat a fer un repàs i conèixer de què parlem quan ens referim a la diversitat afectiva, sexual i de gènere; el marc legal al voltant de les persones LGTBI+ i els Serveis d’Atenció Integral LGTBI. El segon bloc de continguts se centrarà a entendre quina és la situació ocupacional per part del col·lectiu trans (que engloba les persones transgènere, transsexual i de gènere no binari)  i quines poden ser les claus per a l’acompanyament en la inserció laboral i la prospecció de treball.

Aquesta formació s’emmarca dins un dels objectius principals del Pla Comarcal per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) 2018-2021: Incorporar la perspectiva LGTBI en les diferents àrees de l’ens. Tal com fa referència el títol preliminar de la Llei 11/2014, “aquesta llei té per objecte establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències”.

Documents relacionats

  • imagen