S’obre el període per renovar l’autorització de terrasses a bars i restaurants per a la tardor-hivern

Amb motiu de la situació sanitària excepcional, l'Ajuntament manté fins al 31 de desembre totes les mesures excepcionals aprovades el mes de maig per donar suport al sector, com és la bonificació del 50% de la taxa d'ocupació de la via pública.

imagen

L'Ajuntament de Manresa ha obert el període per renovar l'autorització d'ocupació de via pública per a terrasses a la via pública per al període tardor-hivern, que  comença el dia 1 d'octubre de 2020 i finalitza el 31 de març de 2021. Els establiments interessats hauran de fer la sol·licitud a la pàgina web municipal al següent enllaç https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/112.


Amb motiu de la situació sanitària excepcional, l'Ajuntament manté fins al 31 de desembre totes les mesures excepcionals aprovades el mes de maig per donar suport al sector, com és la bonificació del 50% de la taxa d'ocupació de la via pública. El pagament de la taxa s’haurà d’efectuar fins a 31 de desembre de 2020 si l’autorització es demana per tota la temporada o bé al final del mes pel qual es demani.

 

La liquidació corresponent al primer trimestre de l’any 2021 s’enviarà a principis d’any i es podrà pagar fins a 31 de març de 2021.

 

Així mateix, es permetrà també la col·locació de paravents en els establiments situats al Passeig de Pere III i a l'àmbit del Centre Històric, en les mateixes condicions que fixa l'Ordenança Municipal pels establiments a la resta de la ciutat i sempre que tècnicament s’informi favorablement.


Cal recordar que mentre durin les limitacions per la pandèmia es continua autoritzant el 50% de les taules permeses en anys anteriors. Per tal de compensar la pèrdua de taules i sempre que l'espai ho permeti, també es pot ampliar la superfície ocupada per la terrassa, preferentment de forma longitudinal (llevat dels casos en què la terrassa sigui en una plaça), garantint sempre les distàncies de seguretat. L'ampliació de l'espai no podrà perjudicar el pas dels vianants.


Tenint en compte la situació excepcional també s'estudien totes les propostes, cas per cas, tant les formulades pels establiments que ja tenen autoritzades terrasses, com per aquells que en vulguin instal·lar per primer cop.


Quan l'ocupació de vorera no sigui possible, es podrà fer la instal·lació de la terrassa en espais d'aparcament en calçada. Per tal de garantir la seguretat en aquests espais, s'haurà de separar o delimitar amb torretes o jardineres (degudament senyalitzades i en tot moment visible per als vehicles). Igualment, es permetrà la instal·lació de models de para-sols diferents i amb la condició que tinguin peu propi i no s'ancorin al paviment. Caldrà garantir, en tot moment, la circulació dels serveis d'emergència (de 3,5 a 4 metres).


Les mesures no inclouen cap modificació de l'horari de l'activitat a les terrasses. L'horari general és de 8 del matí a 12 de la nit cada dia de la setmana, i es pot perllongar 60 minuts els divendres, els dissabtes i vigílies de festius.


Per facilitar i agilitar els tràmits, les autoritzacions es tramitaran com a comunicació prèvia, és a dir, juntament amb les dades de l'objecte de l'ocupació, l'interessat declara la seva responsabilitat en el compliment de les condicions que es fixen en aquesta sol·licitud de forma que, en el moment d'efectuar-la ja es podrà procedir a la instal·lació de la terrassa. Seran els serveis municipals que comprovaran el compliment de les condicions amb posterioritat.

No es tramitaran amb aquest sistema les sol·licituds per terrasses de nova implantació i aquelles que impliquin ocupació de calçada, les quals requereixen informe tècnic previ.

Documents relacionats

  • imagen