El projecte Reempresa aconsegueix quatre casos d’èxit a Manresa

Reempresa és un servei d’emprenedoria i creixement empresarial que ofereix el CEDEM de l’Ajuntament de Manresa i consisteix en un mecanisme segons el qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent.

El projecte Reempresa, que ofereix el Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l’Ajuntament de Manresa, ha aconseguit finalitzar amb èxit quatre casos d’empreses existents que han continuat la seva activitat gràcies a la introducció de nous emprenedors que han recollit el testimoni en la seva gestió. A banda d’aquests quatre casos, el CEDEM ha realitzat també gestions amb 23 emprenedors i 38 persones cedents que han mostrat interès en aquest projecte.

Des del febrer de 2013, Manresa compta amb un Centre Reempresa dins del CEDEM on s’ofereix assessorament tant als empresaris i empresàries que volen vendre la seva empresa com a les persones reemprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat. El seu objectiu és, doncs, impulsar i estructurar la transmissió d’empreses com a via de creixement d’activitat econòmica, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació a la ciutat.

Fer créixer una empresa sense ne cessitat de començar de zero

La Reempresa és el mecanisme professional pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altre, en funcionament, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la fase de crear-la. En la majoria de PIMES, i en totes les empreses personals, aquest procés significa l’assumpció de les tasques de direcció i gestió per part del reemprenedor.

A l’estructurar el procés de Reempresa, es mantenen tots els actius de l’empresa i aquesta continua en funcionament, salvaguardant els llocs de treball, les instal·lacions, els clients i proveïdors, i donant valor a tota la història, especialment a l’esforç desenvolupat en la creació i desenvolupament de l’empresa.

Aquesta valorització del patrimoni empresarial convé a les dues parts i al pa&i acute;s en general pel que té d’acceleració del procés de viabilitat econòmica de l’empresa en el procés de creació.

És evident que l’empresa en funcionament ordinari té moltes més possibilitats i capacitats de generació de recursos que una nova empresa que comença de zero, i evita la conflictivitat i judicialització dels processos empresarials de tancament.

Reeempresa compta amb la participació de 35 ens locals

El passat mes de setembre la Diputació de Barcelona i la patronal Cecot van signar un acord de col·laboració per difondre i estendre la Reempresa per aconseguir crear a Catalunya un mercat únic per la compra-venda d’empreses.

Actualment a la demarcació de Barcelona, el servei Reempresa s’està implementant a 35 ens locals diferents, entre els q uals hi ha l’Ajuntament de Manresa. Els resultats assolits són desiguals degut a la posada en marxa progressiva als diferents municipis. Tot o això, els 4 casos d’èxit a Manresa és un bon resultat.

Les dades globals a 31 d’agost de 2014 reflecteixen que als 35 ens locals hi ha hagut 84 casos finalitzats amb èxit i s’han atès a 491 emprenedors atesos i 477 persones cedents. De forma individualitzada, els millors resultats aconseguits han estat a Sabadell (18), Granollers (13), Terrassa (7), Mataró (7), Cornellà (6) i Badalona (5).

Afavorir la continuïtat de les empreses

Tant important com la creació d’empreses és afavorir la continuïtat i el creixement de les ja existents. En aquest sentit, el programa Reempresa és un nou model d’emprenedoria i creixement empresarial que consisteix en un mecanisme segon s el qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent.

L’acord d’avui significa sumar esforços, informació i recursos per augmentar el rendiment d’un model de creixement empresarial que podria evitar el tancament del màxim nombre possible d’empreses durant el temps d’execució del programa a la província de Barcelona i salvaguardar llocs de treball, tal i com s´ha demostrat en l´últim any de projecte. En aquest context, s’oferirà assessorament i s’impartirà formació per a tots dos col·lectius, cedents d’empresa i reemprenedors, sobre les característiques dels processos de compra-venda d’empreses i l’elaboració d’un Pla de Reempresa o de cessió.

Així mateix, el projecte Reempresa es complementa amb dues guies informatives –una en focada als empresaris i l’altra per als emprenedors- i un portal web (www.reempresa.org) que recull tota la informació sobre el procés de traspàs, que permet sol·licitar assessorament i que esdevé un mercat transparent a Internet on trobar l’oferta i demanda d’empreses.

Aquesta és una aposta per promoure un mercat que, tot i els reptes actuals derivats de la situació de crisi, segueix sent susceptible de generar un creixement econòmic. Per aquest motiu, es considera necessari promocionar, fomentar i facilitar la reempresa com un mitjà de supervivència del teixit empresarial actual i futur de la ciutat.

En els propers deu anys, al voltant de 90.000 empreses i més de 190.000 treballadors de la província de Barcelona es podrien trobar involucrats en processos de reempresa. A més, les darreres dades indiquen que, només per raó de l’en velliment de la població, un nombre important de negocis canviaran de mans durant els propers 15 anys. Per tant, potenciar a aquells que volen cedir l’empresa per jubilació, prejubilació o canvi de domicili permetria mantenir un 15% de les companyies i dels llocs de treball, evitant la pèrdua de capital econòmic i de coneixement especialitzat.