Treballs de renovació de la xarxa d’aigua potable en un tram del carrer Barcelona

L’actuació arrenca dilluns vinent al tram situat entre els carrers Poeta Mistral i plaça Bages i té una durada aproximada de dos mesos

La Secció de Planificació de la Via Pública de l’Ajuntament de Manresa informa que, dilluns vinent,  26 d’octubre, AIGÜES DE MANRESA SA iniciarà els treballs de canalització soterrada per connexió a la renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer Barcelona núm. 37 – 77 (tram situat entre els carrers Poeta Mistral i plaça Bages).

 

Amb motiu d’aquests treballs les afectacions al trànsit seran les següents:


Carrer Barcelona cantonada amb carrer Poeta Mistral


  • Els vehicles que circulin per carrer Poeta Mistral en direcció al carrer Barcelona es desviaran pels carrers Girona i Ginjoler per accedir de nou al carrer Barcelona.
  • Es prohibirà el gir a l’esquerra dels vehicles de carrer Barcelona per accedir a carrer Poeta Mistral.

  • S’habilitarà un itinerari protegit per a vianants en calçada.Carrer Barcelona entre el carrer Pare Torra i Santa Teresa (fase 1)

 

  • Es prohibirà l’estacionament de l’àmbit d’afectació dels treballs per habilitar itineraris protegits per a vianants en calçada. (zona blava).

  • Es senyalitzaran horitzontalment (pintura ) passos de vianants provisionals per tal de desviar els vianants en els àmbits de treball amb maquinària d’obra i on no es pugui garantir l’itinerari de vianants en calçada i el doble sentit de circulació.

  • Puntualment es regularà el trànsit de vehicles en pas alternatiu quan per motius de l’obra no es garanteixi una amplada mínima per als dos carrils de circulació.

 

És previst que aquesta Fase 1 dels treballs duri dos mesos.