CRÒNICA DEL PLE: S’aprova per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al Manifest dels Drets dels Infants i Adolescents de Catalunya

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó Massó, presenta al ple els informes d’actuacions del anys 2018 i 2019. Pel que fa al Pla Local de Recuperació Social i Econòmica de Manresa, s’ha informat que la seva inversió supera ja els 4 milions d’euros. S’aprova també la xifra del padró, que a data 1 de gener ha arribat als 78.269 habitants. Tots els grups aproven una proposició amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

imagen

El ple ordinari d’aquest mes de novembre, celebrat ahir dijous, va aprovar per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al Manifest dels Drets dels Infants i Adolescents de Catalunya, acordat pel Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya (CNIAC) amb motiu del Dia Internacional dels Drets dels Infants, que se celebra avui divendres, 20 de novembre. Es tracta d’un document que se centra en la visió dels infants i adolescents en relació a la Covid-19, i que pretén reivindicar el seu dret a ser informats de les mesures que els governs prenen.

 

A la sessió plenària, va ser el nen Josep Victori Soler, membre del CNIAC, l’encarregat de llegir el manifest. Va demanar a les persones adultes que demanin l’opinió als nens i nenes sobre les decisions que es prenen al voltant de la Covid-19 i que escoltin les seves preocupacions. També va sol·licitar més material sanitari, i que es proporcioni a qui li faci falta, així com que els mitjans de comunicació utilitzin llenguatges que puguin entendre, entre altres demandes. El ple, amb la seva votació, va manifestar el seu compromís d’implementar el conjunt de polítiques públiques necessàries i adients per fer realitat els objectius del manifest.

 

Recordem que l’Ajuntament de Manresa organitza una sèrie d’actes al voltant del Dia Internacional dels Drets dels Infants, que se celebra avui divendres 20 de novembre (vegeu informació en aquest enllaç).

 

 

Informe del Síndic de Greuges i Pla de Reconstrucció

 

Abans de l’inici del ple, el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó Massó, va presentar els informes d’actuacions des anys 2018 i 2019, en compliment del conveni signat el 2017 amb l’Ajuntament, per tal de reforçar els serveis que ofereix a la ciutadania de Manresa. Els informes tenen com a objectiu analitzar la tipologia de queixes rebudes i tramitades, així com el seu àmbit temàtic. També s’indiquen les resolucions que s’han acceptat i les resolucions que s’han complert. Podeu  veure els informes complets en els següents enllaços: Informe 2018 i Informe 2019.

 

Ja dins l’ordre del dia, es va informar de l’estat del Pla Local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa corresponent al mes de novembre, que constata que la inversió ha superat ja els 4 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament n’ha assumit fins ara el 57,41% —amb una aportació de 2,3 milions d’euros—, mentre que la Generalitat n’ha aportat el 25,37% —amb un milió d’euros— i la Diputació de Barcelona el 16,52%, amb prop de 667.000 euros.


 

Piscines Municipals Manel Estiarte

 

En les qüestions de Presidència, es va donar compte de l’inici de l’expedient per donar el nom de Piscines Municipals Manel Estiarte a les Piscines Municipals de Manresa, una petició del CN Minorisa en reconeixement als mèrits i la trajectòria de l’esportista en el món del waterpolo, que ja li han valgut reconeixements en l’àmbit institucional municipal: la Medalla de la ciutat categoria d’argent (1979), la Medalla de la ciutat categoria d’or (1981) i la Medalla de la ciutat al mèrit esportiu (1997). Amb l’inici de l’expedient, l’Ajuntament comença una tramitació que ja ha rebut el suport de més de 300 ciutadans.

 

 

Josep Gili Prat, nou regidor d’Ensenyament

 

Tal com ja va informar l’Ajuntament, el nomenament d’Antoni Massegú Calveras com a nou director dels Serveis Territorials de la Presidència de la Catalunya Central ha comportat canvis al cartipàs municipal de Manresa. El regidor Josep Gili Prat ha assumit les responsabilitats que tenia Massegú com a cinquè tinent d’alcalde, regidor delegat d’Ensenyament i Universitats i president de la Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones. Per la seva banda, Joan Calmet Piqué, tercer tinent d’alcalde i regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Turisme i Projecció de Ciutat, s’ha convertit en el nou portaveu del govern municipal. Massegú continua al govern municipal, amb la responsabilitat de regidor delegat d’Esports. Tots tres regidors formen part del grup municipal de Junts per Manresa. Durant el ple, es va donar compte de diferents resolucions en aquest sentit i es van aprovar també dos dictàmens: un per modificar les retribucions i els representants en entitats i organismes que requereixen representació municipal i un altre per modificar les retribucions. Es van aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció dels grups de l’oposició.

 

 

Creació del Consell Municipal d’Acció i Inclusió Social

 

Per unanimitat de tots els grups es va aprovar la creació del Consell Municipal d’Acció i Inclusió Social com a resultat de la unificació del Consell Municipal de Serveis Socials, la Xarxa d’Inclusió Social i de les taules de treball constituïdes en aquest àmbit. Així, el consell representarà un nou paraigües comú de tots aquests espais, amb l’objectiu de poder realitzar projectes i accions més transversals i aconseguir uns acords comuns en relació la política social de la ciutat, passant d’un model consultiu a un de participatiu. El nou consell va arribar al ple després que l’Ajuntament presentés el nou òrgan a les entitats del tercer sector, una vintena de les quals ja s’hi ha adherit (vegeu-ne més informació en aquest enllaç).

 

 

Manresa arriba als 78.269 habitants

 

Entre els punts de l’àrea de serveis generals, es va aprovar per unanimitat la xifra anual del padró d’habitants, que a data 1 de gener de 2020 ha arribat als 78.269. Són 576 habitants més que l’any anterior.

 

Encara dins la mateixa àrea, es va aprovar amb els vots a favor del govern i l’abstenció de l’oposició la despesa per fer front a les noves fases d’obres per convertir el Museu de Manresa en el futur Museu del Barroc de Catalunya, així com dos dictàmens referents a modificacions de crèdits, que en aquest cas també van rebre el suport de Cs. Les modificacions s’han fet per fer front a la compra de material informàtic per alumnes de l’Escola d’Art (9.000 euros), per ampliar en 155.000 euros la partida per als ajuts a autònoms afectats per la Covid-19 (més informació en aquest enllaç), per fer front a un pagament urbanístic del Parc Tecnològic (5.400 euros) i per ampliar els espais públics de vianants al voltant de les escoles (42.500 euros).

 

Tot seguit, es va aprovar de manera provisional amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa en l’àmbit del Parc Tecnològic. Amb l’aprovació provisional, la decisió es traslladarà ara a la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central per tal que el validi.

 

 

Ajudes per a la dinamització econòmica del Centre Històric

 

Per tal d’incentivar la creació de nous negocis del Centre Històric, el ple va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern, del PSC i de Cs, i amb l’abstenció de Fem, les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric.

 

S’han dissenyat tres línies d’ajudes. La primera, destinada a les persones que hagin iniciat una activitat econòmica amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2019. La segona línia és per a realització d’obres de reforma i adequació del local on s’allotgi una nova activitat econòmica amb posterioritat a l’1 d’octubre de 2019. I la tercera és per traspàs de negocis existents destinats a la transmissió d’una activitat en funcionament entre la persona empresària i la persona emprenedora. Aquest traspàs s’ha d’haver produït a partir de l’1 d’octubre de 2019. L’import total a percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals s’hagi presentat, serà de 3.000 euros.

 

Després de les ajudes, es va entrar en l’apartat de Cultura. Es va aprovar per unanimitat el dictamen d’aprovació de les bases reguladores de la 5a edició del premi TAV-CC / El Casino i la convocatòria del concurs públic per a la seva concessió. També es va aprovar per unanimitat l’adscripció del Kursaal i del Conservatori a la societat mercantil Manresana d’Equipaments Escènics.

 

Tot seguit es va passar a l’apartat de les proposicions. La primera va ser presentada per Fem Manresa per motivar que el govern continuï identificant i llistant els lavabos públics de la ciutat, així com per senyalitzar-los durant el 2021. Va ser aprovada per unanimitat. La segona va ser presentada pels grups d’ERC, Junts per Manresa i Fem Manresa. Es tracta d’una proposició d’adhesió a la iniciativa de Bages pels Drets Civils, per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a La Jonquera. Va ser aprovada amb els vots a favor dels grups proposants i el vot en contra de PSC i Cs.

 

Finalment, la tercera proposició va ser presentada per tots els grups del consistori amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. Es va aprovar per unanimitat: es va acordar l’adhesió de l’Ajuntament al manifest de l’Institut Català de les Dones; el rebuig de totes les formes de violència contra les dones; la ratificació del ferm compromís de la ciutat amb les polítiques feministes; el garantir la intervenció integral a les dones en situació de violències masclistes; donar suport econòmic en forma d’ajudes per al pagament del lloguer i subministraments a les dones víctimes de violència masclista; garantir habitatge social, combatre posicionaments polítics que neguin l’existència de la violència masclista i continuar promovent campanyes de prevenció i sensibilització.

 

El ple va acabar amb una pregunta de Fem, que va demanar si l’Ajuntament té planificat algun projecte a l’espai que va deixar l’antiga Pista Castell. Es tracta d’una zona que el POUM qualifica com a zona verda i com a ampliació del Parc de Puigterrà.

 

En el ple ordinari d’aquest mes de novembre van estar absents tres regidors. El regidor d’Ensenyament i de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili Prat, i la regidora del PSC, a l’oposició, Mariana Romero Salguero, van causar baixa a causa de la Covid-19, mentre que el regidor de Ciutadans, també a l’oposició, Andrés Rojo Hernández, no va assistir al ple per malaltia.

Documents relacionats

Informe 2018
Informe 2019
  • imagen