L'Ajuntament de Manresa i Criteria signen un acord per millorar l'entorn de Fàbrica Nova mirant cap a Manresa 2022

A petició de l’Ajuntament, Criteria CaixaHolding destinarà els diners del pavelló esportiu inicialment previst en el Pla Especial la Fàbrica Nova, a enderrocar la Sala Ciutat;  a millorar l’entorn de la Via Sant Ignasi i la plaça Sant Ignasi, a arranjar  i urbanitzar  la capella del Rapte; i a  fer millores a la Baixada dels Drets.

imagen

L’Ajuntament de Manresa i Criteria CaixaHolding han signat aquest dimarts un conveni, gestionat per Servihabitat, que estableix un seguit d’actuacions urbanístiques que es realitzaran per impulsar la revitalització del Centre Històric i el projecte Manresa 2022.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el director general de Criteria CaixaHolding, Marcelino Armenter, han formalitzat la signatura del conveni aquest dimarts a la tarda en presència, entre d'altres, del director territorial a Catalunya de CaixaBanc, Jaume Massana; i del regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit.

L’acord suposa, a petició de l’Ajuntament, la substitució dels diners previstos per a la construcció del pavelló esportiu inicialment previst a la Fàbrica Nova per l’enderroc de la Sala Ciutat, a la millora de la Via Sant Ignasi entre el carrer Bertrand Serra i la plaça Sant Ignasi, a l’arranjament de la capella del Rapte i a la urbanització del seu entorn, així com a la urbanització de la Baixada dels Drets.

L’any 1997 es va aprovar el POUM en el qual es configurava l’àmbit de Fàbrica Nova com una operació de transformació urbana en un espai de la ciutat amb més de 6,5 hectàrees. Posteriorment, l'Ajuntament de Manresa va informar Criteria que atès les bones infraestructures esportives que actualment compta la ciutat, no es considerava prioritària la construcció d’un nou pavelló i sí en canvi ho és la necessitat d’impulsar actuacions urbanístiques de reforma urbana encaminades a la millora de la permeabilitat de la ciutat amb el seu Centre Històric, per impulsar la revitalització d’aquest àmbit. Així mateix, es busca una millor connectivitat del sector de la Fàbrica Novaamb el Centre Històric, atès les sinergies positives que es generen.

El segon objectiu estratègic que inclou aquest conveni està relacionat amb les actuacions que contempla el Pla Director de Manresa 2022 i les millores previstes en espais ignasians que són a tocar de la Fàbrica Nova i que han de beneficiar a aquest sector. Preparar i adequar la ciutat per celebrar i acollir la commemoració dels 500 anys de l’estada de Sant Ignasi a Manresa, i millorar la vinculació d’aquest node de la ciutat amb el sector de Fàbrica Nova és una altra prioritat compartida per les parts que signen aquest conveni.

Actuacions previstes

El conveni preveu tant la redacció dels projectes constructius com les obres d’urbanització que es realitzaran en aquest entorn.

També contempla la renovació integral del tram dela Via de Sant Ignasi que no estava inclòs en el Pla especial de Fàbrica Nova, comprès entre el carrer Vidal i Barraquer i la plaça de Sant Ignasi, amb la urbanització i ampliació de voreres i la creació d’una nova rotonda en aquesta cruïlla, que permetrà alhora resoldre els accessos a l’equipament de les Piscines Municipals.

Es preveu igualment la millora de l’entorn dela Capelladel Rapte amb l’enderroc d’algun annex a la capella i de la Sala Ciutat, l’adequació de les façanes que resten al descobert i la urbanització de la plaça resultant. El projecte que caldrà redactar haurà de fer compatible la funció d’aquest node ignasià, d’acollida als peregrins, amb la dignificació de l’espai urbà. Igualment serà el projecte el que, fruit de l’estudi amb detall de les construccions existents annexes a la capella i de la seva importància en el context ignasià, determinarà la intervenció que s’hi haurà de realitzar.

Finalment, es portarà a terme la urbanització integral dela Baixada dels Drets, que contemplarà la futura ubicació d’un sistema d’escales mecàniques per facilitar l’accessibilitat.

L’Ajuntament té interès que algunes de les obres es realitzin de forma immediata, en paral·lel a la tramitació de les modificacions de planejament urbanístic.

Per la seva part, Criteria es compromet a  redactar els projectes i iniciar les obres relatives a l’enderroc de la Sala Ciutat, així com les obres d’adequació que se’n derivin d’aquest enderroc en un termini de dos mesos. La resta dels treballs s’executaran en un termini de 24 mesos a partir de l’aprovació definitiva de les modificacions de planejament urbanístic, els tràmits del qual es podrien allargar uns 9 mesos a partir de la signatura del conveni.

Aquest conveni signat entre el govern municipal i Criteria queda supeditat a la seva aprovació definitiva pel Ple municipal de l’Ajuntament de Manresa.

Documents relacionats

  • imagen