Comunicat del govern municipal de Manresa de suport al personal de Serveis Socials

El govern municipal vol manifestar el seu ple suport a la tasca dels i les professionals de Serveis Socials l’Ajuntament de Manresa, després de les greus crítiques que darrerament han rebut per part d’algunes persones i entitats.

 

L’equip de Serveis Socials fa una tasca d’acompanyament  i suport a la ciutadania amb criteris de professionalitat i equitat. L’any passat, Serveis Socials de Manresa va atendre un volum de 16.500 persones, el 21% de la població de la ciutat, amb implicació professional i personal, amb compromís i esforç, per ser al costat de les persones més vulnerables, afavorir la igualtat de drets i oportunitats i l’accés de tothom als recursos disponibles.

 

No podem permetre que professionals d’aquest Ajuntament siguin titllats de racistes. És una acusació molt greu i que considerem inadmissible. Serveis Socials ha atès sempre totes les persones, independentment del seu origen o condició, amb criteris professionals d’equitat i justícia. Sempre ho ha fet sempre ho farà.

 

Volem deixar clar també que l’àrea de Serveis Socials, com el conjunt de l’Ajuntament, disposa de tots els mecanismes establerts de control i de seguiment dels casos i també del seu personal. Davant de qualsevol queixa o problemàtica, s’activen els protocols de gestió i investigació pertinents, en el 100% dels casos. Així es fa sempre i així es continuarà fent en el futur.

 

Qualsevol persona que vulgui manifestar queixes, comentaris o qualsevol qüestió disposa dels canals per fer-ho, i l’Ajuntament estudia i gestiona cadascun dels casos.  La voluntat és resoldre totes les problemàtiques i, si cal, dur a terme les actuacions que calgui per corregir qualsevol  possible disfunció. L’Ajuntament i l’àrea de Serveis Socials està obert a seguir treballant per oferir la millor atenció possible a totes les persones.

 

El que no considerem de rebut és llançar acusacions greus, que posen en dubte la professionalitat, la transparència i l’honorabilitat de les servidores i servidors públics d’aquest Ajuntament.

 

En un context molt complicat per a Serveis Socials, amb una demanda molt important i amb recursos sempre limitats, el personal d’aquesta àrea està al peu del canó en tot moment. La situació s’ha agreujat arran de la pandèmia, davant de la qual les professionals de Serveis Socials han redoblat el seu esforç per atendre les persones, en condicions encara molt més difícils per a tothom, i sovint fent un esforç extra, més enllà de la seva estricta obligació professional. Fins i tot en el moment de confinament total de la ciutadania, els treballadors i treballadores de Serveis Socials, com a personal essencial, va treballar diàriament en una situació d’estrès i pressió importants.

 

Manresa és ciutat d’acollida i aquest Ajuntament i el seu personal treballen per garantir l’equitat, la igualtat d’oportunitats i l’accés igualitari als recursos. Aquest és el compromís del personal de Serveis Socials, que té el suport absolut de l’equip de govern.