El ple municipal de novembre aprova per unanimitat el Pla Local d'Infància i Adolescència 2014-2017

• En la mateixa sessió, tots els grups polítics van aprovar el conveni signat entre l’Ajuntament i Criteria CaixaHolding per modificar el Pla Especial la Fàbrica Nova i fer-hi actuacions urbanístiques per a impulsar el projecte Manresa 2022.

imagen

El ple municipal del mes de novembre va aprovar ahir per unanimitat de tots els grups (CiU, PSC, ERC, PP, CUP i PxC) el Pla d’Infància i Adolescència 2014-2017, un document que té per objectiu ordenar i millorar els actuals serveis que es desenvolupen a la ciutat a favor dels infants així com proposar nous reptes i consensuar actuacions amb la participació de la ciutadania.

El document aprovat defineix les polítiques públiques municipals per al benestar personal, familiar i social de tots els infants i adolescents de Manresa, i estableix deu criteris bàsics per a la seva execució: incorporar la perspectiva de la infància a totes les polítiques municipals; protegir els nens en situació de risc o vulnerabilitat; donar resposta a les necessitats detectades; vetllar per la continuïtat dels serveis que atenen les diferents franges d’edat; incidir en els elements de l’entorn a l’infant que afecten al seu desenvolupament; adequar el serveis i recursos al nou mar legislatiu; pot enciar la coordinació entre diferents serveis, optimitzar els recursos existents i establir un sistema de recollida de dades que permeti fer un seguiment i avaluació de les actuacions.

Durant el debat sobre el Pla Local d’Infància i coincidint amb la celebració del dia internacional dels Drets dels Infants, hi va haver la lectura del manifest “Els drets dels infants sota els nostres ulls” que va a anar a càrrec de nou alumnes de Manresa: 2 representants del Consell d’Infants (escola La Salle i Joviat); 3 de l’escola Puigberenguer, 3 de l’escola Sèquia i 2 de l’escola Bages. En acabar van lliurar el manifest a la regidora de Joventut de l’Ajuntament de Manresa, Àuria Caus.

En el mateix ple, tots els grups municipals van aprovar per unanimitat de tots els grups el conveni urbanístic subscrit en data 11 de novembre de 2014 entre l’Ajuntament de Manresa i Criteria CaixaHolding en l’àmbit de la Modificació puntal del Pla especial Fàbrica Nova.

Segons aquest conveni Criteria CaixaHolding destinarà els diners del pavelló esportiu inicialment previst en el Pla Especial la Fàbrica Nova, a enderrocar la Sala Ciutat; a millorar l’entorn de la Via Sant Ignasi i la plaça Sant Ignasi; a arranjar i urbanitzar la capella del Rapte; i a fer millores a la Baixada dels Drets. Aquest seguit d’actuacions urbanístiques es realitzaran amb l’objectiu d’impulsar la revitalització del Centre Històric i el projecte Manresa 2022.

D’altra banda, en la mateixa sessió i amb el vot favorable de CiU, ERC, PSC, CUP i PxC i l’abstenció del PP, el ple va aprovar un increment mitjà del 0,75% en les tarifes de subministrament d’aigua potable a Manresa per a l’exercici 2015, servei que gestiona l’empresa Aigües de Manresa.  

Documents relacionats

  • imagen