L'Ajuntament inicia demà els treballs per millorar el Pati de Casa Caritat

L’actuació preveu el trasllat i millora de l’àrea infantil, la plantació de nou arbrat i la instal·lació de bancs i papereres. Els treballs donen resposta a les peticions realitzades en el procés de participació obert amb els veïns.

L’Ajuntament de Manresa inicia demà els treballs per a l’adequació del pati del Xalet de Casa Caritat. L’objectiu de les obres és el de dotar a aquest pati, actualment en desús, de les mínimes condicions d’urbanització per tal que es pugui incorporar a la zona verda existent a l’entorn immediat i consistirà en el trasllat espacial i millora l’àrea de llocs infantils, la instal·lació de bancs, papereres i la plantació d’un nou arbrat. Aquesta actuació té un pressupost de 53.228,86 euros (IVA inclòs).

L’àmbit d’aquestes obres abasta el pati posterior de la finca anomenada Xalet de Casa Caritat, edifici residencial d’estil modernista que té el seu accés principal des del carrer Verge de l’Alba. Llindant al pati, es localitza l’edifici anomenat Casa Caritat amb una llarga història d’usos que han passat de la beneficència o l’ensenyament fins a dia d’avui que es tro ba destinat a usos administratius i d’equipament de barri.

En espera de la rehabilitació integral del Xalet, l’Associació de Veïns de la Ctra. de Vic-Remei així com altres col·lectius i ciutadans havien reclamat l’adequació d’aquesta superfície per a la realització de diferents activitats. En el procés obert de participació ciutadana se n’ha tret la voluntat de desplaçar-hi l’àrea de jocs infantils, amb unes condicions més idònies per al gaudi dels més menuts.

Crear un espai més amable

L’ordenació de l’arbrat organitza el pati, amb una quadricula de plantació de 6x6 m per tal d’aconseguir una superfície amb prou ombra en temps calorós. S’han escollit dues espècies sense fruit i sense efectes al·lergènics, de fulla caduca i amb floració a la primavera. Ambdues espècies generen flors de color rosa, de manera que la visió des de qualsevol punt de l’entorn tant a peu pla com des de les obertures dels habitatges llindants serà la d’un sostre-catifa rosat.

Paral•lelament al tancament del carrer Caritat es plantaran 5 unitats de Prunus serrulata ‘Kanzan’ (cirerer del japó ‘kanzan’ ). En la trama del pati es plantaran 10 unitats de Chitalpa tashkentensis ‘Pink Dawn’ ( Quitalpa ‘Pink Dawn’ ). Pel que fa al parterre lateral de les escales existents es vegetaran amb arbustives aromàtiques segons període de plantació en el termini d’execució de les obres.

Pel que fa als jocs infantils, es col·locarà un gronxador de dos seients (un de seguretat i un de goma), un sorral, un tobogan i dues molles. Es preveu la col·lo cació de bancs amb respatller i papereres acompanyant la ubicació de l’arbrat i dels jocs infantils.

Es preveu que aquests treballs tinguin una durada d’uns dos mesos. Durant aquest període es prohibirà puntualment l’estacionament de vehicles al carrer Caritat per a facilitar els treballs de descarrega i apropi de materials.

Amb aquests treballs, l’Ajuntament de Manresa dóna continuïtat a l’actuació de millora que es van fer l’any passat i que es van concretar en l’enderroc de la tanca d’obra, l’adaptació de trames provinents de la pèrgola desmuntada al parc Vila Closes i la col·locació d’un nou tancament translúcid. Atès que es tracta d’una zona verda que només es pot utilitzar en horari diürn, es continuarà mantenint el recinte tancat en horari nocturn.