Manresa participa en una jornada sobre el paper dels municipis en la lluita contra la segregació escolar

La jornada s’ha celebrat avui a Barcelona i ha estat organitzada per l’Associació Catalana de Municipis. L’Ajuntament de Manresa -representat pel regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili Prat, i la cap de secció d’Ensenyament, Marta Romeo Alcocer- ha estat un dels consistoris seleccionats per explicar les polítiques públiques que es duen a terme contra la segregació escolar.    

imagen

Aquest divendres s’ha celebrat a Barcelona una jornada organitzada per l’Associació Catalana de Municipis adreçada a càrrecs electes i tècnics, per reflexionar i posar en comú el paper dels municipis en la lluita contra la segregació escolar. L’Ajuntament de Manresa -representat pel regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili Prat, i la cap de secció d’Ensenyament, Marta Romeo Alcocer- ha estat un dels consistoris seleccionats per explicar l’experiència al municipi contra la segregació escolar.

 

La jornada han tingut per objectiu conèixer el fenomen de la segregació escolar dins el context de Catalunya; la participació de les administracions locals en el seguiment del Pacte contra la segregació escolar; i cercar propostes d’èxit per abordar i revertir aquesta problemàtica als centres educatius dels municipis.

 

El Pacte sobre la segregació escolar

 

El Pacte contra la segregació escolar es va signar al Par­lament el passat 18 de març de 2019. Fou promogut pel Síndic de Greuges i té com a principal mesura limitar la ràtio d’alumnes amb necessitats especials o de famílies desfavo­rides en determinats centres.

 

El Pacte compta amb l’adhesió de més d’un centenar d’ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants. El compromís assumit per aquests ajuntaments és contribuir, en col·laboració amb el Departament d’Educació, a l’aplica­ció de les mesures contingudes en el Pacte i participar en les reunions de seguiment quan s’abordin aspectes relacionats amb l’àmbit competencial de les administracions locals.

 

En la lluita contra la segregació escolar, les administracions locals participen en la programació de l’oferta a través de les taules mixtes de planificació i també en la gestió del pro­cés d’admissió d’alumnat a través de les oficines municipals d’escolarització. Alhora, també participa en la determinació d’aspectes centrals com ara la zonificació escolar o les ads­cripcions entre centres públics.

 

El Pacte contra la segregació escolar preveu, entre altres mesures, la promoció d’acords o pactes locals per a l’escolarització equilibrada d’alumn i la promoció de bones pràc­tiques relacionades amb la informació a les famílies sobre la qualitat i l’equitat del Servei d’Educació de Catalunya. També preveu la creació d’una comissió d’estudi sobre la segregació escolar a l’educació infantil de primer cicle.

 

Una de les mesures del Pacte era l’aprovació del nou De­cret d’admissions. Aquest fou aprovat el passat 16 de febrer de 2021. Inclou diverses mesures per fomentar una distri­bució equilibrada de l’alumnat i reserva per al Departament d’Educació la planificació de tota l’oferta escolar. Ara bé, les principals novetats del decret no s’aplicaran fins al període de preinscripcions del curs 22/23, ja que cal desenvolupar organismes com les taules locals de planificació o modificar l’aplicatiu informàtic amb els nous barems de puntuació.

 

Documents relacionats

  • imagen