L'Ajuntament de Manresa substituirà dos pins inclinats al parc del carrer Cintaires

Davant la preocupació dels veïns per la caiguda d’un arbre mesos enrere, el departament de Parcs i Jardins plantarà exemplars d’ espècies més adequades per aquest espai.

imagen

L’Ajuntament de Manresa substituirà dos pins pinyers d’uns 8 metres d’alçada situats al parc del carrer Cintaires que eren força inclinats i amb l’objectiu d’evitar ensurts en el futur. L’actuació dóna resposta a la preocupació veïnal manifestada arran de la caiguda d’un arbre en aquest entorn l’estiu passat.

En el mateix espai el departament de Parcs i Jardins plantarà 5 aurons blancs i 5 aurons negres, espècies d’arbrat que són més adequades i menys perilloses d’acord amb les característiques d’aquesta zona verda. En aquesta mateixa actuació es pretén replantar també els espais adjacents on hi havia hagut pins que van caure fa més temps.

Arran de la petició veïnal, un informe tècnic de Parcs i Jardins realitzat setmanes enrere va determinar que la inclinació que hi presentaven aquests dos pins pinyers era deguda a que es feien competència entre ells i buscaven la llum i, a més, aquests pins estaven plantats en un parterre de gespa força humit degut al reg automàtic. Aquest fet provocava que les seves arrels fossin força superficials i suposaven un perill de caiguda davant possibles ventades.

El cost total d'aquesta intervenció és de 3.507 euros. Els treballs de substitució han començat avui i és previst que s'acabin abans del 15 de gener.

Com a mesura de sostenibilitat mediambiental i pràctica habitual en l’actual servei de Parcs i Jardins, la poda de l'arbrat es farà el triturat "in situ" del brancatge resultant dels arbres que se substitueixen i es reutilitzarà com a adob natural en espais verds de la ciutat.

Documents relacionats

  • imagen