L’Ajuntament de Manresa obre la convocatòria per sol·licitar subvencions per a la preservació i millora del patrimoni cultural de la ciutat

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament busca impulsar l’acció dels agents privats i públics i la corresponsabilitat amb l’administració local per donar valor al patrimoni cultural que identifica i dignifica la ciutat. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 15 d’octubre.

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria corresponent a l’any 2021 per a la concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements d’interès patrimonial de la ciutat, amb la voluntat de col·laborar amb els agents públics i privats i millorar l’estat de conservació, la visibilitat i la dignificació del patrimoni cultural, que és un bé compartit per tota la comunitat i un valor estratègic per a la ciutat.

 

Fins al 15 d’octubre, tota persona física o jurídica, particulars o entitats públiques o privades, poden presentar la seva sol·licitud telemàticament o a l’Oficina d’Activitats Econòmiques (OAE).

 

La convocatòria té com a objectiu subvencionar intervencions en béns catalogats i el seu entorn de protecció i en façanes d’ambients catalogats, sempre segons el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM). Es subvencionen les intervencions destinades a restaurar, conservar o millorar els valors patrimonials d’aquells elements que formen  part de la identitat històrica de Manresa. Enguany, s’ha augmentat el percentatge de despesa subvencionable fins al 50%.

 

La quantia dels ajuts s'atorgarà segons els criteris de valoració establerts a les bases, que tenen en compte el nivell de protecció de l'edifici –integral, parcial, documental, ambients i fronts edificatoris—, el tipus d'intervenció –patologies greus i urgents, manteniment i conservació, reforma i rehabilitació i ampliació—, i la incidència de les actuacions –si és sobre l'espai públic i si possibiliten la visita pública i la museïtzació.

 

La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva, i la sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat que es facilitarà a les dependències municipals i a la web municipal. La documentació es podrà presentar de manera presencial a l'Oficina d'Activitats Econòmiques (OAE - Pl. Major, 1. Horari general: dilluns de 9 a 18 hores; de dimarts a divendres de 9 a 15 hores. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores) o de manera telemàtica a través de la pàgina web de l'Ajuntament, a l’apartat de Tràmits.

 

Per saber si un element està protegit i en quin grau, es pot consultar el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM) al web:

 

http://www.manresa.cat/web/article/4645-proteccio-del-patrimoni-arquitectonic-arqueologic-i-paisatgistic-de-manresa

 

 

Més informació a:

 

https://www.manresa.cat/web/article/8302-ajuts-per-a-la-preservacio-i-millora-dels-elements-d-interes-patrimonial-de-manresa

 

Documents relacionats

  • imagen