L’Ajuntament de Manresa convoca sis places de policia local i una d'elles estarà reservada per a una dona

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 29 d’octubre. Es pot consultar tota la informació, les bases de la convocatòria i la sol·licitud a l’adreça www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8589-convocatories/OFE

 

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha obert el procés selectiu per cobrir sis places de Policia Local. D’aquestes sis places, cinc són mitjançant oposició lliure i una de les places reservada per a dones. La sisena plaça es farà mitjançant un concurs amb proves de mobilitat horitzontal (per a policies d'altres administracions).

 

La reserva d'una plaça per a dones respon a la modificació de la Llei 16/1991 de les policies locals que així ho determina. D'aquesta manera es vol complir l'objectiu d'equilibrar la presència de dones i homes en les plantilles respectives. A Manresa, el nombre de places reservat per a dones ha d’ésser proporcional als objectius perseguits i el percentatge mínimno pot ser inferior al 25% de les places convocades, sempre que se’n convoquin més de tres. 

 

En el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Manresa es preveuen diversos mecanismes que s’han tingut en compte en aquesta convocatòria. Entre altres propostes, a les bases d’aquest procés selectiu s’hi han incorporat mesures per garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes: possibilitar la realització de les proves a dones embarassades, hospitalitzades a causa del part o mares lactants.

 

El termini de presentació de sol·licituds es va obrir divendres passat,  1 d’octubre,  i finalitza el 29 d’octubre, ambdós inclosos, per aquestes sis places.

Les persones interessades a accedir a les places per oposició lliure han de tenir 18 anys o més, disposar del títol de graduat escolar com a mínim, tenir una alçada mínima d’1,60 m (dones) o 1,65 m (homes), tal com estableix la legislació per a aquest tipus de places, i estar en possessió dels carnets de conduir de la classe A2 i B.

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament o bé presencialment al Servei d’Organització i Recursos Humans de l’Ajuntament (Bruc 33-35, edifici La Florinda), de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dilluns a la tarda de 16 1 18 h; i a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (plaça Major 1, baixos), de dilluns a dijous de 8.30 a 18 h i divendres de 8.30 a 15 h.

Es pot consultar tota la informació, les bases de la convocatòria i la sol·licitud en aquest enllaç

Documents relacionats

  • imagen