L’Ajuntament de Manresa presenta la nova edició de la publicació que radiografia la realitat econòmica del Bages

Estructura Empresarial del Bages és un estudi metodològic elaborat per l’Ajuntament de Manresa a través de l’anàlisi dels comptes anuals de 3.010 empreses de la comarca del Bages que permet fer una fotografia fixa de l’actual teixit industrial i comercial de la comarca. La publicació elabora un rànquing de les 250 principals empreses per facturació, un rànquing per sectors i per municipis.

imagen

Denso Barcelona, Joyería Tous i Iberpotash són les empreses de la comarca del Bages que més facturen. Els vehicles de motor i altres materials de transport i els productes alimentaris  i begudes són els dos sectors econòmics de major facturació. Manresa és el municipi on hi ha major xifra de negoci de forma global, i Sant Fruitós de Bages el de major de xifra de negoci per càpita. Aquestes són algunes de les dades interessants que recull la 13a edició de l’Estructura Empresarial del Bages 2021, una publicació pionera a l’estat espanyol que elabora anualment l’Ajuntament de Manresa per conèixer la realitat econòmica de la comarca.

L’Estructura Empresarial del Bages 2021 és un estudi que s’ha elaborat a partir dels comptes anuals de l’any 2019 que 3.010 empreses del Bages (2.737 societats limitades i 273 societats anònimes) van presentar al Registre Mercantil de Barcelona. La publicació analitza les dades globals, estableix un rànquing de les 250 principals empreses (representa el 76,4% de la facturació global), ofereix informació detallada de la facturació entre els trenta-vuit sectors en què es divideix l’economia comarcal, i  finalment ofereix dades d’aquestes empreses dels 30 municipis del Bages.

Les empreses del Bages han facturat 6.641 milions d’euros

Les 3.010 empreses mercantils del Bages han facturat un total de 6.641 milions d’euros, ocupant 35.288 treballadors. Pel que fa a la distribució sectorial del volum generat a la comarca, el sector primari concentra el 5,7% de volum de negoci; la indústria el 54%, la construcció el 6,6%; i el sector serveis el 33,7%.

Considerant els primers cinc sectors més importants per facturació de l’exercici 2019, s’observa que el sector de major pes és el de vehicles de motor i altres materials de transport (13,6%), seguit dels sectors de productes alimentaris i begudes (10,2%), altres indústries manufactureres (6,3%), productes metàl·lics, exc. Maquinària (5,8%) i indústries extractives (4,5%).

Del rànquing dels municipis segons les xifres de facturació es desprèn que el teixit empresarial de Manresa és el que concentra un major volum de negoci (2.112 milions d’euros), seguit de Sant Fruitós de Bages (1.143)  i Santpedor (653). Quant a les xifres de facturació per càpita, sant Fruitós de Bages és el municipi de la comarca que registra un nivell més alt (129.346 euros facturats per cada habitant), seguit d’Avinyó (123.230), Gaià (116.909) i Santpedor (85.821).

En l’apartat de les dades generals de l’estudi, es publica un llistat de les 250 empreses de la comarca ordenat segons el volum de facturació generat al llarg de l’exercici. Les empreses que registren un major volum de vendes són Denso Barcelona (380 milions d’euros), Joyería Tous (320 milions d’euros) i Iberpotash (287 milions d’euros). Es tracta de tres societats mercantils dedicades respectivament a la fabricació d’equips elèctrics i electrònics per a vehicles de motor; a la fabricació i venda de joies, i a la indústria extractiva. El quart i el cinquè lloc l’ocupen el Matadero Frigorífico Avinyó (163) i Gestamp Abrera (162), respectivament.

Manresa té 1.360 empreses i ocupa 15.943 treballadors

El teixit productiu de la capital  del Bages,  Manresa  té 1.360 empreses que generen un volum de negoci de 2.112 milions d’euros i ocupen 15.943 treballadors, això representa el 31,8% i el 45,2% del pes de facturació i ocupació a la comarca respectivament.  Les activitats  que concentren un major volum de negoci són les incloses amb els epígrafs “Altres indústries manufactureres”  (16,1% del volum  de negoci  del teixit empresarial del municipi) , on destaca Joyeria Tous (320 milions d’euros);  “Venda i reparació de vehicles de motor! (8,1%) on destaca Motorcat Automoció (19 milions d’euros); i  “Vehicles de motor  i altres materials de transport” (7,7%) on destaquen Ausa Center (85 milions d’euros) i Maxion Wheels España (67 milions d’euros).

 

Documents relacionats

  • imagen