Finalitza la 15a edició del Programa Treball als Barris al nucli antic de Manresa

És un programa ocupacional adreçat a persones residents al nucli antic de Manresa. Ha finalitzat un any més amb èxit de participació en el Dispositiu d’Inserció Laboral, amb 171 persones ateses i amb 175 places cobertes en les accions formatives.

imagen

Un any més, finalitza Treball als Barris, un programa destinat a l’acompanyament a la inserció laboral de les persones residents al nucli antic de Manresa, que prioritza les que es troben en una situació de precarietat laboral i amb risc d’exclusió social. Es fan accions d’orientació i d’acompanyament a la inserció, de formació, ocupacionals, i de formació i treball.

El projecte ha estat executat pel Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de Manresa en col·laboració amb la regidoria de Centre Històric. Actualment, inclou quatre línies d’actuació: el Dispositiu d’Inserció Laboral, el Programa de Formació Pre-laboral, la Casa d’Oficis i el Programa d’Experienciació Laboral.

Dins el Dispositiu d’Inserció Laboral s’han atès 171 persones, de les quals 44 han aconseguit almenys un contracte laboral abans de la finalització del projecte. De les persones ateses, un  58% són homes i el 42% són dones. També s’han dut a terme 16 accions formatives amb un total de 175 places formatives cobertes. Destaquen les sessions de català i les de tècniques de recerca de feina, que són les que han comptat amb un major nombre d’alumnes.

 

En el Programa de Formació Pre-laboral 12 persones han realitzat una formació de 120 hores en tècniques de pintura, petites reparacions d’edificis, neteja industrial, català i noves tecnologies. De les persones beneficiàries d’aquest programa, 6 d’elles són dones i altres 6 són homes. Posteriorment 9 d’elles, 6 homes i 3 dones, van fer un curs de 20 hores de riscos laborals de la construcció i les altres 3 persones el van fer d’Atenció al Públic i Operacions Bàsiques d’Oficina.

Durant la formació del mòdul de pintura es va pintar un mural dissenyat i dirigit per l’artista local Txema Rico al carrer Llussà. Les 12 persones es van inserir en el marc del programa d’Experienciació Laboral, contractades per l’Ajuntament de Manresa durant sis mesos en diferents llocs de treball.

Pel que fa al programa de la Casa d’Ofici, adreçat a persones menors de 30 anys en situació d’atur i residents al nucli antic de Manresa, han participat 8 alumnes. La Casa d’oficis s’ha dividit en dues fases: una primera fase de 600 hores de formació teòrica i pràctica en l’ofici de la construcció i rehabilitació d’habitatges, on han participat els 8 alumnes, i una segona fase de 900 hores on 6 alumnes que han continuat amb el projecte han estat contractats per l’Ajuntament amb un contracte de formació i aprenentatge. En aquesta fase de contractació, els alumnes han posat en pràctica els coneixements adquirits durant la primera fase, fent una intervenció a El Xalet-Casa Caritat.

En el marc del Programa d’Experienciació laboral s'han contractat 20 persones (11 dones i 9 homes), de les que 16 són residents al nucli antic. Entre els 20 llocs de treball s’han contractat 8 persones per a la brigada del Centre Històric: un oficial de brigada, una coordinadora d’obra, dues auxiliars de serveis, dues auxiliars de neteja, dues auxiliars de suport i dos tècnics dinamitzadors per a la Regidoria del Centre Històric, una formadora i una coordinadora de plans d’ocupació.

Entre els punts forts de l’edició d’enguany destaca un Espai de Recerca de Feina propi del programa, un projecte de formació pre-laboral específic per a dones amb posterior contractació, l’ajut per a l’obtenció del permís B1 i la formació i contractació específica per a joves en una professió altament demandada com és la construcció.

Entre les obres més importants realitzades per la brigada destaquen la rehabilitació de l’entrada posterior del Xalet de la Casa Caritat, espais interiors de l’antiga fàbrica de l’Anònima i la rehabilitació d’un local comercial del carrer de les Escodines, on s’ha iniciat el projecte “Centre Històric Emprèn” a iniciativa de la Regidoria del Centre Històric.

Actualment, s’ha començat ja el Projecte DINAMO XVI (Treball als Barris 2021, 16a edició), que segueix la línia ja marcada per l’edició anterior.

 

Dinamo-Treball als Barris és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, el Ministeri de Treball i Economia Social,  i està liderat pel Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de Manresa.

Documents relacionats

  • imagen