El Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) de Manresa gestiona 87 altes d’empresa, durant el 2021

Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) són o­ficines autoritzades pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, des d’on es realitza la tramitació de constitució de les formes jurídiques més habituals (autònoms, SL...) de manera telemàtica i gratuïta. El PAE de Manresa, gestionat pel CEDEM de l’Ajuntament de Manresa, ha estat el tercer punt de la demarcació de Barcelona que ha registrat més altes.

 

imagen

El Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) de Manresa, servei que realitza el Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l’Ajuntament de Manresa, ha gestionat un total de 87 altes d’autònoms, Societats Civils Privades  o societats limitades durant l’any 2021, sent el tercer PAE de la demarcació de Barcelona amb més altes, darrere de Castelldefels (156 altes) i la Mancomunitat Penedès Garraf (135 altes).

Els PAE són oficines autoritzades pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, des d’on es realitza la tramitació de constitució de les formes jurídiques més habituals (autònoms, SCP, SL...) de manera telemàtica i gratuïta. En total a la demarcació de Barcelona hi ha 45  punts PAE  i estan impulsats per la Diputació.

El PAE de Manresa va començar a funcionar l’estiu de 2014 a les instal·lacions del Palau Firal. Des del CEDEM es facilita la creació de noves empreses telemàticament,  de forma ràpida i gratuïta i estalviant tràmits directes de gestió davant els organismes de l’Agència Tributària i (AEAT)  la Seguretat Social.

Es realitza la constitució d'empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la Direcció General d'Indústria i de la PYME (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE).

 

Les tipologies d'empresa que es poden constituir mitjançant aquest nou servei són d’Empresari individual (Autònom); Societat Limitada (SL) i Societat Civil Privada (SCP). Les persones interessades a rebre aquest servei gratuït a demanar cita per a la tramitació al telèfon 93 878 76 25 o per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat.

Les dades d’activitat executades per aquest servei des de la seva creació han estat les següents:

  • 2015:  19 altes (1 societat limitada, 18 autònoms)
  • 2016:  21 altes (21 autònoms)
  • 2017:  37 altes (4 societats  i 33 autònoms)
  • 2018: 103 altes (13 societats i 90 autònoms)
  • 2019: 118 altes (29 societats i 89 autònoms)
  • 2020: 102 altes (15 societats i 87 autònoms)
  • 2021:  87 altes (17 societats i 70 autònoms).

 

1.295 gestions a la demarcació de Barcelona

El nombre d'altes d'autònoms i societats limitades a la demarcació de Barcelona realitzades a través dels Punts d'Atenció a l'Emprenedor van arribar, durant el 2021, ha estat de 1.295. Una xifra que suposa, respecte  al 2020,  un increment del 8%. Aquestes xifres són el resultat de l'últim Termòmetre PAE i que informa de les principals dades d'activitat dels Punts d'Atenció a l'Emprenedor de la província.


En concret, aquest 2021, s’han donat d’alta 289 empreses i  1006 autònoms. Els punts PAE de  Castelldefels, amb 156; la Mancomunitat Penedès-Garraf, amb 135; i Manresa, amb 87 són els que han registrat més altes.

Amb aquest servei, les persones emprenedores poden gestionar telemàticament d’un sol cop la creació de la seva empresa. L’objectiu és facilitar i simplificar els tràmits de constitució de determinades formes jurídiques. Des del CEDEM també s’ofereix acompanyament a la persona emprenedora des de l’inici de la idea, pla de viabilitat, cerca de finançament,...fins a la seva constitució.

Les persones emprenedores que han utilitzat el Servei PAE l 'han valorat amb un 9,77 de mitjana aquest 2021.

L'informe, elaborat per l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació, presenta un rànquing d'altes de l'any en curs i de les altes acumulades des de la creació de cada punt.

La Diputació de Barcelona desenvolupa el treball en xarxa amb els ajuntaments i la incorporació dels Centres Locals de Serveis a les Empreses com a punts PAE s’emmarca en l’estratègia per millorar la relació empresa-administració i contribuir a facilitar i promoure l’activitat empresarial.

Documents relacionats

  • imagen