Els lledoners substituiran els castanyers d'índies que hi ha plantats actualment a l'entorn de l'Hospital de Sant Joan de Déu

La replantació de l’arbrat s’ha plantejat un cop acabades les obres del nou hospital, tenint en compte els problemes que comporta l’espècia que hi ha actualment. 

Una vegada finalitzades les obres d’edificació de l’ampliació de l’Hospital de Sant Joan de Déu, l’empresa adjudicatària de les obres ha alliberat un tram de vorera del carrer Divina Pastora que havia estat ocupat per la instal·lació de part de l’aplec de maquinària i material necessaris per executar l’obra. L’Ajuntament ha reclamat els desperfectes causats per les accions pròpies de l’obra sobre l’espai públic i els elements que el conformen. Una vegada restituïts els paviments i els punts d’enllumenat públic, resta pendent la substitució de les unitats d’arbre danyats.

Actualment l’espècie plantada en aquest tram de vorera és Castanyer d’índies.

Des de la unitat de Parcs i havent fet la reflexió sobre l’afectació de l’espècie existent, s’ha escollit l’espècie Celtis australis (lledoners), per ser una arbre que ramifica molt bé el capçat, no se li coneixen plagues al nostre municipi, s’adapta bé al clima, amb un creixement relativament ràpid i no dóna problemes amb els seus fruits.

La nova plantació es durà a terme durant aquesta setmana.