L'Ajuntament fa una actuació per millorar la seguretat del trànsit al carrer Francesc Moragas

 Els treballs formen part de les peticions del districte de Ponent

La Secció de Mobilitat ha comunicat que, dins els treballs de districte Ponent 2014, aquest dimecres s’han iniciat els treballs de pacificació del trànsit del carrer Francesc Moragas, amb l’objectiu de reduir la velocitat del trànsit i millorar la seguretat dels itineraris de vianants. Els treballs consisteixen en:

• Senyalització horitzontal d’una illeta central de separació dels sentits de circulació per tal de reduir l’amplada dels carrils actuals.
• Senyalització d’aparcament de motocicletes abans dels passos de vianants per tal de millorar la visibilitat entre conductors i vianants.
• Senyalització d’un nou pas de vianants al carrer Francesc Moragas cantonada carrer Previsió.
• Millora de la seguretat del pas de vianants del carrer Francesc Moragas cantonada carrer del Cos, modificant la senyalització horitzontal i instal•lant-hi un reductor de velocitat (coixí berlinès) previ al pas per als vehicles que circulen en direcció a ctra. Cardona.