El consorci de l’Agulla aprova la modificació del Pla parcial del Parc Tecnològic del Bages, instrument urbanístic clau per la reactivació del sector

El Consorci Urbanístic de l’Agulla, format pels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, ha aprovat definitivament aquest migdia la modificació del Pla Parcial del Pla Tecnològic del Bages, que ha de permetre donar un nou impuls al sector, finalitzar-hi les obres d’urbanització i assolir els 47.000 m2 de sòl d’activitat tecnològica i econòmica que ja preveu el planejament.

imagen

La Modificació del Pla Parcial del Parc Tecnològic ha estat aprovat aquest migdia en la reunió del Consorci Urbanístic de l’Agulla, al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa, que en forma part conjuntament amb Sant Fruitós. L’aprovació del pla té per objectiu reactivar aquest sector com a pol central d’activitat i d’innovació de la comarca, finalitzar les obres d’urbanització d’un sector aturat des del 2013, i arribar a la xifra de 47.000 m2 de sòl d’activitat tecnològica i econòmica.

 

L’aprovació d’avui dona per finalitzat el tràmit iniciat el març de 2020, i juntament amb la modificació del POUM de Manresa que afecta aquest sector i que va ser aprovada el novembre passat, ha de permetre fer créixer l’activitat al Parc Tecnològic, un projecte que es va iniciar el 2007 i que contempla una ocupació de 47.000 m2 de superfície i 67.000 m2 de sostre edificat. A dia d’avui, el Parc acull activitat en una superfície de prop de 6.000 m2 i 8.000 m2 de sostre edificat, amb prop de 400 treballadors, entre l’edifici Impuls i Eurecat.

 

El document aprovat modifica l’ordenació general urbanística del sector optimitzant l’estructura viària i de mobilitat, i garantint la viabilitat econòmica del projecte. En concret, s’elimina la galeria de serveis que estava prevista al projecte inicial, que tenia un cost elevat, i s’escurça el vial principal (paral·lel a la ronda, que discorre entre la rotonda del final del carrer Sallent i la fàbrica del Guix) per satisfer millor les necessitats del sector.

 

D’altra banda, la nova ordenació millora la imatge del conjunt i la integració de les edificacions a l’entorn, de manera que la transició entre el teixit urbà de Manresa i els espais lliures de l’àmbit de l’Agulla es resol amb una arquitectura oberta i permeable, respectuosa amb els valors naturals i paisatgístics. Així, per exemple, es reubiquen algunes edificacions previstes al projecte inicial per alluyar-les del ramal de la Sèquia entre l’Agulla i el Guix, i es millora la connectivitat amb la Sèquia a la zona de la fàbrica del Guix.

 

La modificació també flexibilitza els usos i en permet de complementaris a l’activitat tecnològica, per respondre més adequadament a les necessitats de les empreses que puguin desenvolupar-hi la seva activitat.

 

Després de l’aprovació del planejament, la Junta de Compensació –formada per les propietats dels terrenys- ja està treballant en el projecte d’urbanització, que ha de determinar les obres que queden pendents i les càrregues urbanístiques, i després caldrà fer el projecte de reparcel·lació, que distribuirà les càrregues entre les propietats, que posteriorment podran dur a terme els projectes d’obres.

 

Feina mancomunada entre dos municipis pionera

 

L’aprovació del Pla Parcial no només es rellevant per l’impuls que es preveu que doni al Parc, sinó pel fet que es tracta del primer sector urbanístic treballat mancomunadament a la comarca per dos municipis, en aquest cas Manresa i Sant Fruitós. Els plans parcials són tramitats pels ajuntaments, però en aquest cas el Consorci de l’Agulla ha esdevingut administració actuant, és a dir que ha assumit el lideratge en l’àmbit, tal com es va preveure quan es va crear, l’any 2006.

 

D’aquesta manera, s’ha pogut treballar per protegir espais lliures i ordenar de la manera més adequada els que han d’acollir activitats econòmiques en aquesta zona situada a cavall de dos termes municipals. Després d’anys encallat a causa de la crisi econòmica, l’aprovació d’avui és la culminació d’un llarg esforç i ha de permetre reactivar un sector i possibilitar-hi la implantació de noves empreses. S’ha de tenir en compte que fins ara ha estat l’administració pública qui ha apostat pel desenvolupament del parc, amb l’edifici Impuls i Eurecat, dues activitats de referència a la ciutat i el territori.

Documents relacionats

  • imagen